Bosenské krystaly video

Bosenské krystaly video

Vyp Od Jiří Matějka

Hledání krystalů v bosenských horách

Poprvé jsme hledali krystaly v bosenských horách. Každý si našel svůj krystal. Pojeďte s námi na poznávací cesty.

Hledání krystalů probíhalo v legální těžební lokalitě.


Pojeďte s námi. Nové cesty a expedice najdete → zde. Pro informace a objednávky pište, nebo volejte: info@novycestovatel.cz, Tel: +420 777 770 609 (608)