Genetický šok

Genetický šok

Vyp Od Jiří Matějka

Genetický šok

Výsledky, které šokovaly světovou genetickou vědeckou komunitu. Nejnovější objevy evropských genetiků řadí obyvatele BiH (Bosna a Hercegovina) a Dalmácie mezi nejstarší původní obyvatele Evropy. Podle genetického složení jsou převážně slovanského původu.

Původní evropská haploskupina I.

Vyskytuje se většinou ve Skandinávii, Bosně a Dalmácii a mnohem méně nebo ne ve všech ostatních částech Evropy. Obyvatelstvo Bosny má tuto starou haplodnou skupinu „I“ v rozmezí 55 až 70 procent, což jim dává genetickou nadřazenost jako nejčistších a prvních obyvatel Evropy.

Skandinávci mají v Haploskupině I zastoupení zhruba ve 40 procentech populace. Trojúhelník Sarajevo-Maglaj-Tuzla obývali lidé, kteří tam žili posledních 11 tisíc let, a definitivně tak odstranili veškeré pochybnosti o autochonii a dlouhém oddanosti lidu Bosny k jejich jediné rodné vlasti. Lze tedy zcela spolehlivě vyvodit, že obyvatelé Bosny se odnikud nepřistěhovali a že ve stejných oblastech žijí asi 12 tisíc let, tedy minimálně od dob Velké potopy.

Prof. Dr. Marjanović, UNI Sarajevo

Zdroj: Časopis WM magazín: www.wmmagazin.cz