21-12 Slunovrat v Evině jeskyni

21-12 Slunovrat v Evině jeskyni

0 Od Jiří Matějka

Vánoční setkání v Evině jeskyni

Děkuji všem účastníkům posledního setkání v roce 2021. Sešlo se vás skutečně mnoho a doufán, že se uvidíme na mnoha dalších setkáních v dalším roce. Termíny cest a setkání najdete zde → setkání s časopisem WM magazín

Vzdušné záporné ionty

Kdyby lidé žili v prostředí s přirozenou koncentrací záporných iontů, tak by se ušetřilo až 30 % nákladů na zdravotnictví.

Již třetí rok měřím v Evině každý měsíc koncentraci vzdušný záporných iontů. Naměřené výsledky potvrzují, že vysoká koncentrace je stabilní v každém ročním období. V jeskyni jsou hodnoty různé, ale pouze jednom místě je stabilně vysoká. Měřil těžké i lehké záporné ionty. Lehké záporné ionty jsou pro zdraví velmi prospěšné, zatímco těžké ionty jsou pro zdraví škodlivé. Výsledek měření za použití dvou profesionálních přístrojů:

Lehké záporné ionty -1.557.000/cm3 a víc … (prospěšné ionty)

Těžké záporné ionty: -1.900 až 3.900/cm3 (škodlivé ionty)

Již desetiminutový pobyt v prostředí s vysokou koncentrací lehkých záporných iontů je velkým přínosem pro organizmus.

Měření obsahu kyslíku v krvi

Kyslík a srdeční tep je nezbytný pro lidský život. Saturace hemoglobinu kyslíkem udává, kolik procent hemoglobinu a arteriální krvi je nasyceno kyslíkem. Proto je důležitým parametrem pro posouzení funkce dýchání. Nízká hodnota saturace hemoglobinu kyslíkem poukazuje převážně na choroby jako onemocnění dýchacích cest, astma, srdeční insuficience atd. U člověka s nízkou hodnotou saturace hemoglobinu kyslíkem se ve větší míře objevují příznaky jako dušnost, zvýšení srdeční frekvence, pokles výkonnosti, nervozita a náhlé pocení. Saturace krve kyslíkem je ovlivněna řadou faktorů, u zdravých lidí by však v klidu neměla poklesnout pod 92–94 procent.

Provedl jsem měření saturace hemoglobinu kyslíkem před jeskyní a po iontové terapii v Evině jeskyni. Prostředí v jeskyni je bohaté na vzdušné lehké záporné ionty, které podporují proudění a okysličení krve v organizmu. Každý účastník obdržel certifikát s naměřenými hodnotami.

U většiny účastníků testu došlo ke zvýšení obsahu kyslíku. Ve několika případech došlo ke zvýšení velmi nízkých hodnot na zdravou hodnotu již po hodinovém pobytu v Evině jeskyni.

Měření bioenergie

Na každém setkání měřím životní energii před vstupem do jeskyně a po výstupu jeskyně. Měření v Evině jeskyni provádím pravidelně již dva roky. Dnešní test potvrdil, že hodinový pobyt v prostředí s vysokou koncentrací lehkých záporných iontů významně zvyšuje životní energii a posiluje imunitní systém. U některých účastníků došlo k poklesu bioenergie – to znamená, že organizmus začíná bojovat s nějakým zdravotním problémem. Měření provádím profesionálním přístrojem. Každý účastník obdržel výsledky měření.

Evina jeskyně je dnes hojně navštěvovaná díky prezentaci a měření zdravých vzdušných vitamínů, které zde od roku 2019 provádí časopis WM magazín. Pro posílení imunity, zejména v dnešní složité době, jsou záporné ionty velkým zdravotním přínosem pro lidský organizmus → vzdušné vitamíny

Měření orgánové kondice

Na mnoha setkáních provádím měření vaší orgánové kondice specifickým přístrojem. Testování se na minulých setkáních zúčastnil lékař, který prohlásil: Kdybych byl mladší, tak budu podporovat tento způsob diagnostiky. Test je rychlý a spolehlivý. Takové testy by měl prováděl každý praktický lékař, ulehčilo by to čas na zjištění problémů. Výsledky testu jsou z 80 % pravdivé…

Jak přístroj funguje? Elektromagnetické vln vysílané lidským tělem představují konkrétní stav lidského těla. Vysílané signály se liší podle různých podmínek lidského těla, jako je zdraví, nemoc atd. Přístroj umí rozlišit tyto specifické signály elektromagnetických vln, proto dokáže určit stav lidského těla. Na základě tohoto principu přístroj zaznamenává elektromagnetické vlny lidského těla a umožní tak určit zdravotní kondici těla pomocí vlastní počítačové analýzy.

Testoval jsem celkem 24 orgánových funkcí. Výsledkem je 173 analýz a srozumitelného vysvětlení aktuální orgánové kondice. Každý zájemce obdržel výsledky měření ve srozumitelné formě včetně popisu.

Ukázku, jak vypadají výsledky měření orgánové kondice, si můžete stáhnou zde → http://wmmagazin.cz/stahni/mereni-nahled-vysledky.pdf

Je zřejmé, že pobyt v čisté přírodě, zejména v místech s vysokou koncentrací vzdušných záporných iontů, je velký zdravotní přínos pro vše živé. Některá „zdravá místa“ jsem měřil a popsal v předchozích číslech časopisu WM magazín. Na nejzajímavějších místech se můžeme setkat – čtěte časopis WM magazín a Nový cestovatel.cz.

Jiří Matějka


Pojeďte s námi. Nové cesty a expedice najdete zde. Pro informace a objednávky pište, nebo volejte: info@novycestovatel.cz, Tel: +420 777 770 609 (608)