21-04 Iontová terapie v Evině jeskyni

21-04 Iontová terapie v Evině jeskyni

0 Od Jiří Matějka

Iontová terapie posiluje imunitní systém

Kdyby lidé žili v prostředí s přirozenou koncentrací záporných iontů, tak by se ušetřilo až 30 % nákladů na zdravotnictví.

V Evině jeskyni jsem měřil těžké a lehké záporné ionty. Lehké záporné ionty jsou pro zdraví velmi prospěšné, zatímco těžké ionty jsou pro zdraví škodlivé. Výsledek měření za použití dvou profesionálních přístrojů:

  • Lehké záporné ionty -1.557.000/cma víc … (prospěšné ionty)
  • Těžké záporné ionty: -1.900 až 3.900/cm(škodlivé ionty)

Již desetiminutový pobyt v prostředí s lehkými zápornými ionty je velkým přínosem pro organizmus.

Prostředí v Evině jeskyni je pro vše živé velmi prospěšné – zejména na horní terase.

První měření obsahu kyslíku v krvi

Kyslík a srdeční tep je nezbytný pro lidský život. Saturace hemoglobinu kyslíkem udává, kolik procent hemoglobinu a arteriální krvi je nasyceno kyslíkem. Proto je důležitým parametrem pro posouzení funkce dýchání. Nízká hodnota saturace hemoglobinu kyslíkem poukazuje převážně na choroby jako onemocnění dýchacích cest, astma, srdeční insuficience atd. U člověka s nízkou hodnotou saturace hemoglobinu kyslíkem se ve větší míře objevují příznaky jako dušnost, zvýšení srdeční frekvence, pokles výkonnosti, nervozita a náhlé pocení.

Saturace krve kyslíkem je ovlivněna řadou faktorů, u zdravých lidí by však v klidu neměla poklesnout pod 92–94 procent.

Poprvé jsem provedl měření saturace hemoglobinu kyslíkem před jeskyní a po iontové terapii v Evině jeskyni. Prostředí v jeskyni je bohaté na vzdušné lehké záporné ionty, které podporují proudění a okysličení krve v organizmu.

Naměřené výsledky jsou vidět v grafu.

U většiny účastníků testu došlo ke zvýšení obsahu kyslíku. Ve dvou případech došlo ke zvýšení velmi nízkých hodnot (80, 85 a 92) na zdravou hodnotu (97, 98,97) již po hodinovém pobytu v Evině jeskyni.

Měření bioenergie

Na každém setkání měřím životní energii před vstupem do jeskyně a po výstupu jeskyně. Měření v Evině jeskyni provádím pravidelně již dva roky. Dnešní test potvrdil, že hodinový pobyt v prostředí s vysokou koncentrací lehkých záporných iontů významně zvyšuje životní energii a posiluje imunitní systém. U některých účastníků došlo k poklesu bioenergie – to znamená, že organizmus začíná bojovat s nějakým zdravotním problémem. Měření provádím profesionálním přístrojem.

Na grafu vidíte výsledky testu

Je zřejmé, že pobyt v čisté přírodě, zejména v místech s vysokou koncentrací vzdušných záporných iontů, je velký zdravotní přínos pro vše živé. Některá „zdravá místa“ jsem měřil a popsal v předchozích číslech časopisu WM magazín. Nová zdravá místa hledám. Na nejzajímavějších místech se můžeme setkat – čtěte časopis WM magazín a Nový cestovatel.cz

Poděkování

Děkuji všem za milé překvapení a za přání … Mám vás rád:)

Jiří Matějka

Vzdušné vitamíny →
Iontový dům info →


Klub Nový cestovatel spojuje přátele cestování s časopisem WM magazín Skryté Skutečnosti. Poznávací cesty nejsou vedeny cestovní kanceláří. Informace: jirimatejka@wmmagazin.cz, Tel: +420777770609

Bosenské údolí pyramid navštěvuji od roku 2005. Dr. S. Osmanagiche jsem poprvé pozval do Česka a na Slovensko v roce 2014, kdy o pyramidách v Bosně ještě nikdo nic nevěděl. Dokument z přednášky v Praze  můžete shlédnout zde → O nejnovějších archeologických objevech v Bosně se dočtete v časopise WM magazín Skryté Skutečnosti →

Časopis WM magazín vybudoval v novém parku podzemní energetické spirály jako dar Nadaci BPS. Více o energii spirál najdete zde → Energie spirál


Pojeďte s námi. Nové cesty a expedice najdete zde. Pro informace a objednávky pište, nebo volejte: info@novycestovatel.cz, Tel: +420 777 770 609 (608)