2024-05 Srbsko special

2024-05 Srbsko special

Vyp Od Jiří Matějka

 Velký okruh Srbskem. Bělehrad, cesta kolem Dunaje, 8000 let staré město Lepenski Vir, výstup na bájný Rtanj, průzkum jeskyně, slovanský šaman a Nebeské město.

Navštívíme Bělehrad, který je starý 4.000 let, pojedeme kolem Dunaje mezi skalisky (tzv. železná vrata), uvidíme
8.000 let staré osídlení v Lepenském Viru, navštívíme slovanského šamana, vyjdeme až na vrchol první bájné
pyramidy na světě Rtanj, prozkoumáme unikátní jeskyně. Na závěr poznáte, co je Nebeské město a dvě
neznámé mohyly nad ním. Tuto poznávací cestu pořádáme jednou ročně a určitě nebudete litovat.
Podivuhodný Rtanj je nejtajemnější místo v Evropě a největší pyramida světa, o které mnozí říkají, že není
dostatečně prozkoumána.

Program

1. den: Noční přejezd do Bělehradu.
2. den: Po příjezdu prohlídka pevnosti a starého města, národní archeologické muzeum , pěší promenáda, ubytování v Bělehradě (možnost navštívit: chrám svatého Sávy, Teslovo muzeum).
3. den: Po snídani přejezd kolem Dunaje, tzv. železná vrata a unikátní 8000 let staré vykopávky v Lepenski
Vir, příjezd na Rtanj, ubytování.
4. den: Po snídaní celodenní výstup na bájný Rtanj, návštěva slovanského šamana, ubytování.
5. den: Po snídaní odjezd na průzkum jeskyně, pak muzeum v Zaječaru a prohlídka Nebeského města,
ubytování.
6. den: Po snídaní odjez v 7:30 hod. domů

Program bude upraven podle počasí.

Zapomeňte na práci a starosti, vnímejte jedinečnost místa. Vždy skvělá parta lidí, vzrušující nová poznání a
velký příběh, to je Srbsko.
Těšíme se na vás. Jiří Matějka a Tomáš

Fotoarchív z cest do Srbska →