21-06 Setkání na pyramidě Pálava

21-06 Setkání na pyramidě Pálava

0 Od Jiří Matějka

Podzemní prostory

Na Velké Slunečné nejsou viditelné podzemní chodby, nebo jeskyně. Je možné, že zde kdysi existovaly, ale byly zahrnuty při budování teras. Na sousední Růžové hoře, která nebyla terasovitě upravena, jsou vidět závrty a krasová okna. Dá se předpokládat, že Dunajovické kopce mají podzemní systém chodeb a tunelů.