22-08 Konec prázdnin v Bosně

22-08 Konec prázdnin v Bosně

Vyp Od Jiří Matějka

25.– 29.8.2022. Konec prázdnin v bosenském údolí pyramid.

Děkuji všem účastníkům, byla to skvělá jízda.

Program

1.den: Noční přejezd do Bosny
2. den: Kamenné koule v Zavidoviči – Mečevici a Podubravlje s největší kamennou koulí na světě (s možností grilu u koulí), příjezd do Visoka, bosenské vodopoády, ubytování v hotelu. Po večeři možný výstup na vrchol pyramidy Slunce, nebo pobyt po zavírací době v podzemním labyrintu Ravne.

3. den: Po snídani vyhlídka Belveder a seznámení s historií objevu pyramid, mnohatunové bloky na severní pyramidě Slunce, výstup na vrchol pyramidy. Po večeři volný program, nebo návštěva labyrintu Ravne po zavírací době.

4. den: Po snídani přejezd na mohylu ve Vratnici, výstup na pyramidu Měsíce. Navečer prohlídka pěší zóny starého města v Sarajevu.

5. den: Po snídani odjezd v 7.30 hod. domů. Předpokládaný příjezd do Bratislavy je v 19.00, do Brna 20.30, do Prahy 23.30 hod.

Program bude upraven podle počasí.
Zapomeňte na práci a starosti, vnímejte jedinečnost místa. Vždy skvělá parta lidí, vzrušující nová poznání a velký příběh, to je Bosna. Ne nadarmo se tvrdí – kdo nebyl v bosenském údolí pyramid, jako by nežil.

Jiří Matějka

Klub Nový cestovatel spojuje přátele cestování s časopisem WM magazín Skryté Skutečnosti. Poznávací cesty nejsou vedeny cestovní kanceláří. Informace: jirimatejka@wmmagazin.cz, Tel: +420777770609

Bosenské údolí pyramid navštěvuji od roku 2005. Dr. S. Osmanagiche jsem poprvé pozval do Česka a na Slovensko v roce 2014, kdy o pyramidách v Bosně ještě nikdo nic nevěděl. Dokument z přednášky v Praze  můžete shlédnout zde → O nejnovějších archeologických objevech v Bosně se dočtete v časopise WM magazín Skryté Skutečnosti →

Časopis WM magazín vybudoval v novém parku podzemní energetické spirály jako dar Nadaci BPS. Více o energii spirál najdete zde → Energie spirál


Pojeďte s námi. Nové cesty a expedice najdete zde. Pro informace a objednávky pište, nebo volejte: info@novycestovatel.cz, Tel: +420 777 770 609 (608)