22-09 Hledání krystalů a pyramida

22-09 Hledání krystalů a pyramida

Vyp Od Jiří Matějka

UKONČENO: 15.– 19.9.2022. Hledání krystalů, pyramida Slunce, obelisk v Bakiči a labyrint Ravne

Kamenné koule v Zavidoviči, záhadný obelisk u Olova, bosenská pyramida Slunce, archeologický park Ravne a hledání krystalů v bosenských horách. Každý si najde svůj krystal:) Tato cesta je mimořádná na přání mnoha z vás. Uskuteční se po naplnění nutného počtu účastníků. Těším se taky.

Ukončeno

Program

1.den: Noční přejezd do Bosny
2. den: Kamenné koule v Zavidoviči – s možností grilu u koulí, přejezd na záhadný obelisk u Olova, příjezd do Visoka, ubytování v hotelu. Po večeři možný výstup na vrchol pyramidy Slunce.
3. den: Po snídani seznámení s historií objevu pyramid, mnohatunové bloky na severní pyramidě Slunce, výstup na vrchol pyramidy, návštěva labyrintu Ravne. Večer volný program, nebo návštěva labyrintu Ravne po zavírací době.
4. den: Po snídaní pojedeme s místním průvodcem do hor, na lokalitu, kde se nacházejí krystaly. Každý si najde svůj krystal. Hledání krystalů je originální a neopakovatelný zážitek. Cestou zpět se zastavíme na večeři v horské restauraci u pramene. Celodenní akce. Na kopání budete potřebovat pevnou obuv , oblečení do terénu, rukavice. Nářadí vám zapůjčíme..
5. den: Po snídani odjezd v 7.30 hod. domů. Předpokládaný příjezd do Bratislavy je v 19.00, do Brna 20.30, do Prahy 23.30 hod.

Těším se na vás.
Jiří Matějka 

Klub Nový cestovatel spojuje přátele cestování s časopisem WM magazín Skryté Skutečnosti. Poznávací cesty nejsou vedeny cestovní kanceláří. Informace: jirimatejka@wmmagazin.cz, Tel: +420777770609

Bosenské údolí pyramid navštěvuji od roku 2005. Dr. S. Osmanagiche jsem poprvé pozval do Česka a na Slovensko v roce 2014, kdy o pyramidách v Bosně ještě nikdo nic nevěděl. Dokument z přednášky v Praze  můžete shlédnout zde → O nejnovějších archeologických objevech v Bosně se dočtete v časopise WM magazín Skryté Skutečnosti →

Časopis WM magazín vybudoval v novém parku podzemní energetické spirály jako dar Nadaci BPS. Více o energii spirál najdete zde → Energie spirál


Pojeďte s námi. Nové cesty a expedice najdete zde. Pro informace a objednávky pište, nebo volejte: info@novycestovatel.cz, Tel: +420 777 770 609 (608)