2024-08 Konec prázdnin v Bosně

2024-08 Konec prázdnin v Bosně

Vyp Od Jiří Matějka

Konec prázdnin v Bosně

Kamenné koule, pyramida Slunce a Měsíce, labyrint Ravne, Mohyla Vratnica, termály a Sarajevo.
Kamenné koule v Zavidoviči, bosenská pyramida Slunce a Měsíce, archeologický park Ravne 2, ozdravné pobyty
v podzemním chodbách Ravne pod pyramidou Slunce, královská mohyla ve Vratnici, koupání v přírodní termální
vodě, večerní výlet do Sarajeva.

Termín: 22. – 26. 8. 2024 / Předběžná cena: 9.800 Kč / 410 €

Nástupní místa: Praha (18.00, (svoz do Brna za 500 Kč/1 cesta), Humpolec (19.00) / benzinka u A1 (svoz do
Brna za 300 Kč/1 cesta), Brno (21.00), Bratislava (22.45)
Minimální počet účastníků v 19.místném busu: 15 (velký bus 27).

Přihláška ke stažení →

Program

1.den: Noční přejezd do Bosny
2. den: Kamenné koule v Zavidoviči s desítkou koulí a Podubravlje s největší kamennou koulí na světě (s
možností grilu u koulí), příjezd do Visoka. Po večeři možný výstup na vrchol pyramidy Slunce.
3. den: Po snídani vyhlídka Belveder a seznámení s historií objevu pyramid, mnohatunové bloky na severní
pyramidě Slunce, výstup na vrchol pyramidy. Po večeři volný program, nebo návštěva labyrintu Ravne po zavírací
době.
4. den: Po snídani přejezd na mohylu ve Vratnici, výstup na pyramidu Měsíce. Navečer prohlídka pěší zóny
starého města v Sarajevu.
5. den: Po snídani odjezd v 7.30 hod. domů. Předpokládaný příjezd do Bratislavy je v 19.00, do Brna 20.30, do
Prahy 23.30 hod.
Ubytování na hotelu v centru města Visoko je na hotelu. Každý pokoj má vlastní sociální zařízení
→ fotoarchív ubytován

Obsah ceny

V ceně je: autobusová doprava tam i zpět, 3 x ubytování v hotelu s polopenzí, překladatel a průvodce po celou
dobu pobytu, průběžné měření vaší bioenergie přístrojem LEM. Doprava busem tam i zpět, místní přejezdy, ubytování v pokojích 2-4 l. s vlastním sociálním zařízením, snídaně (bufetová), večeře.
V ceně není: vstupy dle programu s průvodcem Nadace, osobní cestovní pojištění, fakultativní pohoštění u koulí,
nebo na pyramidě Měsíce.

Program bude upraven podle počasí.

Zapomeňte na práci a starosti, vnímejte jedinečnost místa. Vždy skvělá parta lidí, vzrušující nová poznání a
velký příběh, to je Bosna. Ne nadarmo se tvrdí – kdo nebyl v bosenském údolí pyramid, jako by nežil.

 

Nový cestovatel spojuje přátele cestování s časopisem WM magazín. Poznávací cesty nejsou vedeny cestovní kanceláří. Informace: jirimatejka@wmmagazin.cz, Tel: +420777770609

Bosenské údolí pyramid navštěvuji od roku 2005. Dr. S. Osmanagiche jsem poprvé pozval do Česka a na Slovensko v roce 2014, kdy o pyramidách v Bosně ještě nikdo nic nevěděl. Dokument z přednášky v Praze  můžete shlédnout zde  O nejnovějších archeologických objevech v Bosně se dočtete v časopise WM magazín 

Časopis WM magazín vybudoval v novém parku podzemní energetické spirály jako dar Nadaci BPS. Více o energii spirál najdete zde  Energie spirál


Pojeďte s námi. Nové cesty a expedice najdete zde. Pro informace a objednávky pište, nebo volejte:
info@novycestovatel.cz, Tel: +420 777 770 609 (608)  Fotoarchív z našich cest →


Pojeďte s námi. Nové cesty a expedice najdete zde. Pro informace a objednávky pište, nebo volejte:
info@novycestovatel.cz, Tel: +420 777 770 609 (608)

Těšíme se na vás.
Jiří Matějka a Tomáš