22-05 Energie pyramid v Bosně

22-05 Energie pyramid v Bosně

Vyp Od Jiří Matějka

19 – 23.5.2022. Energie bosenských pyramid. Kamenné koule, pyramida Slunce a Měsíce, labyrint Ravne, Mohyla Vratnica a Sarajevo.

Kamenné koule v Zavidoviči, bosenská pyramida Slunce a Měsíce, archeologický park Ravne 2, podzemní labyrint Ravne 3, ozdravné pobyty v podzemním chodbách Ravne pod pyramidou Slunce, královská mohyla ve Vratnici, podvečerní výlet do Sarajeva.

Kamenné koule

Na naší planetě bylo objeveno na tisíc kamenných koulí. Najdeme je v Kostarice, Mexiku, Rusku, v České republice, na Slovensku, nebo v Bosně. V oblasti kolem města Zavidoviči bylo nalezeno v 11 lokalitách celkem 60 kamenných koulí.

Zavidoviči – Mečeviči. Kamenné koule v Mečeviči byly objeveny po velké bouřce v roce 1936. Proud vody vyhloubil koryto Bukového potoka a odhalil pravidelné koule s průměry od 0,5–1,6 m. Mnoho jich bylo odvezeno na soukromé dvorky jako dekorace. Dnes zde najdete pouze asi 10 nepoškozených a 20 rozpadlých koulí. V roce 2012 jsem jich ještě napočítal víc jak 45.

Kamenná koule obsahuje křemen, muskovit, oxid železitý a uhličitanovou základnu – bazální cement. Zdá se, že všechny prvky jsou energeticky aktivní. Na báňské fakultě stavební geologie v Tuzle provedli analýzu. Hustota koule je 2,64 g/mobjem 14,14 m3. Hmotnost koule v kilogramech se určuje vynásobením hustoty a objemu. Hmotnost kamenné koule v Zavidoviči je 37,32 tun!

Energie kamenných koulí

Citliví lidé vnímají energii proudící z kamenných koulí. Je zřejmé, že část energie, které způsobila jejich vznik, zůstala dodnes zachována v každé kamenné kouli. Například v Zavidoviči má každá koule jiné účinky. Některá je pozitivní, jiná dokáže způsobit chaos a rozladění organizmu. Čtyřmetrová koule na jihu Zavidoviči není sice největší na světě, ale má výrazně pozitivní vliv na organizmus, jak popisují lidé, kteří jezdí se mnou, Novým cestovatelem, do Bosny.

Jak vznikly kamenné koule

Zůstávají dvě základní otázky, jak mohly kamenné koule vzniknout. Byly vyrobeny uměle, nebo jde běžný přírodní proces? Zdá se, že tvar kamenných koulí nevznikal postupně, dlouhodobými procesy, například otáčením, kutálením, nebo krystalizací, jak tvrdí odborníci. Vhodné podmínky pro jejich vznik nastaly v jeden moment, během krátkého okamžiku! Jaký to byl proces? Jaká a jak velká síla mohla ovlivnit geologické vrstvy natolik, že umožnila vznik záhadných kamenných koulí? Na tuto otázku dostane odpověď každý, kdo jede se mnou do Bosny, nebo ji najdete v mé nové knize Naše fantastická minulost.

Termální prameny

Nedaleko Visoka jsou termální prameny, které pravidelně navštěvujeme ve dne i v noci. Voda má teplotu cca 42 stupňů a má léčivé účinky.

Bosenské údolí pyramid

Po příjezdu do Visoka jsme navštívili podzemní labyrint Ravne pod pyramidou Slunce. V podvečerních hodinách jsou tunely téměř bez návštěvníků. Víc jak hodinu jsme mohli nerušeně pobývat u podzemních megalitů K1, K2, nebo v meditační komoře. Pobyt v labyrintu je prospěšný pro vše živé, díky vysoké koncentraci záporných iontů v ovzduší (43.000 záporných iontů/cm3).

Pyramida Slunce

Pyramida Slunce, s výškou 220 metrů a délkou stran víc jak 360 metrů, je největší na světě. Strany jsou obloženy uměle vyrobenými bloky, což ukazuje na přítomnost neznámé civilizace. Pyramida byla pokryta hlínou a vegetací, proto zůstala až do současnosti bez povšimnutí.

Měření provedené geodetickým ústavem Bosny a Hercegoviny ukázalo, že stěny bosenské pyramidy Slunce jsou přesně orientovány ke světovým stranám (sever – jih, východ – západ). To je velmi důležitá a často zmiňovaná vlastnost všech pyramid v Egyptě, Peru, Guatemale, nebo v Číně. Severní strana pyramidy Slunce je zaměřena na hvězdu Severku (jako u Velké pyramidě v Gíze).

Měření energetického paprsku na vrcholu pyramidy Slunce

Časopis WM magazín provedl kontrolní měření energetického paprsku, který proudí z vrcholu bosenské pyramidy Slunce. Měření takového fenoménu není snadné. Pokud si zakoupíte digitální měřidlo, bude v podstatě měřit samo sebe, ale nikdy nezměří energetický paprsek vycházející z vrcholu pyramidy Slunce! Důležitá je speciálně navržená příjímací zemní anténa a kvalitní osciloskop.  Video – Měření na vrcholu pyramidy Slunce →

Měřením jsme zjistili stabilní energetický proud 28 kHz na dvoraně Stareho Gradu. Střed tohoto paprsku, s průměrem 4,5 m, se osově pohybuje. Na jiném místě jsem naměřil významnou pulsní anomálii 35, 42, 49 kHz. Je to v místě mezi keři, kde se lidé podvědomě zastavují a meditují. Většinou všichni návštěvníci se zde cítí dobře. Energetický paprsek a pulsy vnímají citliví lidé i bez přístrojů. Tato energetická frekvence je příznivá pro vše živé.

Labyrint Ravne a Vratnica

Na druhý den jsme prošli s průvodcem podzemní labyrint Ravne. Po veřejnost je přístupných 210 m chodeb. Megality K1, K2 a K5 vyzařují měřitelnou pozitivní energii. Na některých kamenných blocích byly nalezeny vyryté symboly. Stáří labyrintu je podle odborné analýzy přibližně 30.000 let.

V nedaleké Vratnici byla objevena mohyla. Na jejím úbočí můžete vidět mnohatunové bloky, které byly uměle vyrobeny metodou geopolymerizace. Z vrcholu byl prováděn vrt do hloubky víc jak 50 metrů, který potvrdil duté prostory uvnitř mohyly. Další archeologické práce nebyly prováděny z důvodu pozemkových práv třetích stran.

Pyramida Měsíce

Navštívili jsme pyramidu Měsíce. Na západním úbočí jsou vidět kamenné terasy. Na vrcholu pyramidy je rozlehlé vydlážděné plato. Spirálovité terasy jsou vydlážděný z uměle vyrobených dlaždic. Odborníci z nedaleké Zenice prováděli odbornou analýzu, která potvrdila umělý původ dlažby.

Pyramida Lásky

Nedaleko pyramidy Slunce se nachází pyramida Lásky. Na vrcholu je plato a zbytky základů kdysi velkých staveb. Pyramid Lásky se nachází na soukromém pozemku se zákazem vstupu, ale existuje lesní cesta jak se tam dostat.  Pyramidu Lásky navštěvujeme jeden krát za rok. Dnes vidíte aktuální foto z plata, odkud je unikátní výhled na pyramidu Slunce.

Zapomeňte na práci a starosti, vnímejte jedinečnost místa. Vždy skvělá parta lidí, vzrušující nová poznání a velký příběh, to je Bosna. Ne nadarmo se tvrdí – kdo nebyl v bosenském údolí pyramid, jako by nežil.

Těšíme se na vás.
Jiří Matějka a Tomáš

Bosenské údolí pyramid navštěvuji od roku 2005. Dr. S. Osmanagiche jsem poprvé pozval do Česka a na Slovensko v roce 2014, kdy o pyramidách v Bosně ještě nikdo nic nevěděl. Dokument z přednášky v Praze  můžete shlédnout zde → O nejnovějších archeologických objevech v Bosně se dočtete v časopise WM magazín Skryté Skutečnosti →


Pojeďte s námi. Nové cesty a expedice najdete zde. Pro informace a objednávky pište, nebo volejte: info@novycestovatel.cz, Tel: +420 777 770 609 (608)