24-04 Pyramidy a hledání krystalů a obelisk

24-04 Pyramidy a hledání krystalů a obelisk

Vyp Od Jiří Matějka

Děkuji všem, kteří byli s námi v Boisně.

 

 

Zapomeňte na práci a starosti, vnímejte jedinečnost místa. Vždy skvělá parta lidí, vzrušující nová poznání a
velký příběh, to je Bosna. Ne nadarmo se tvrdí – kdo nebyl v bosenském údolí pyramid, jako by nežil.
Klub Nový cestovatel spojuje přátele cestování s časopisem WM magazín. Poznávací cesty nejsou vedeny
cestovní kanceláří. Informace: jirimatejka@wmmagazin.cz, Tel: +420777770609
Bosenské údolí pyramid navštěvuji od roku 2005. Dr. S. Osmanagiche jsem poprvé pozval do Česka a na
Slovensko v roce 2014, kdy o pyramidách v Bosně ještě nikdo nic nevěděl. Dokument z přednášky v Praze
můžete shlédnout zde → O nejnovějších archeologických objevech v Bosně se dočtete v časopise WM magazin
Časopis WM magazín vybudoval v novém parku podzemní energetické spirály jako dar Nadaci BPS. Více o
energii spirál najdete zde → Energie spirál

Pojeďte s námi. Nové cesty a expedice najdete zde. Pro informace a objednávky pište, nebo volejte:
info@novycestovatel.cz, Tel: +420 777 770 609 (608)