Megalit K2 video

Megalit K2 video

Vyp Od Jiří Matějka

Megalit K2 v podzemním tunelu Ravne pod bosenskou pyramidou Slunce. Dokumenty z našich cest do bosenského údolí pyramid, kam jezdíme pravidelně od roku 2006.


Pojeďte s námi. Nové cesty a expedice najdete → zde. Pro informace a objednávky pište, nebo volejte: info@novycestovatel.cz, Tel: +420 777 770 609 (608)