22-04 Oprava spirál v Bosně

22-04 Oprava spirál v Bosně

0 Od Jiří Matějka

2 – 3.4.2022. Rekonstrukce energetických spirál v bosenském údolí pyramid… a obelisk v Bakiči

Spirály, jako první instalaci v archeologickém parku Ravne 2 v bosenském údolí pyramid, daroval časopis WM magazín v roce 2016. Po letech provozu je nutné je opravit.

Počet účastníků je neomezený. Ubytovaní můžete být s námi na hotelu ve Visoku. Pokud máte zájem, zavolejte, nebo napište. Do Bosny jezdím už 16 let a znám místa, která jste ještě neviděli... Naše výprava pojede domů až v úterý…

Spirály v bosenském údolí pyramid 2022

|Děkuji všem, kteří nám pomáhali při práci.

Spirály v bosenském údolí pyramid 2016

Tři kovové spirály, každá s průměrem 125 cm, jsme zakopali do země. Nad středem každé spirály jsou umístěny kamenné nášlapy. Dvě propojené levotočivé spirály zesilují energii ze země, jedna pravotočivá zesiluje energii z kosmu. Sestava tří spirál je orientované podle světových stran. Můj projekt, schéma a postup prací jsou vidět na fotkách.

Tři energetické spirály jsou velmi navštěvované a příznivě komentované. Mnoho lidí z celého světa cítí a využívá energii tří podzemních spirál. Místo je již sešlapané, původní zásypy a kamenné hranice poškozené. Proto jsem se rozhodl provést rekonstrukci.

Oprava spirál a obelisk v Bakiči

Oprava spirál bude probíhat 2 – 3. 4. 2022. První den jsme pracovali, vytrhali trávu, opravili kamenné kruhy, zásypy a nášlapy.  Na druhý den jsme navštívili obelisk v Olovu.

Odměna za práci – kolaudace a vstup do podzemí

Pokud se vám chce, přijeďte nám pomoc. Jako odměnu za vykonanou práci jsme společně navštívili podzemní labyrint Ravne pod pyramidou Slunce.

Jiří Matějka. +420777770609; jirimatejka@wmmagazin.cz

Vše o bosenských pyramidách najdete zde →


Pojeďte s námi. Nové cesty a expedice najdete zde. Pro informace a objednávky pište, nebo volejte: info@novycestovatel.cz, Tel: +420 777 770 609 (608)