22-04 Pyramidy a hledání krystalů

22-04 Pyramidy a hledání krystalů

0 Od Jiří Matějka

21 – 25.4.2022. Bosenské pyramidy a hledání krystalů

Kamenné koule, pyramida Slunce, podzemní labyrint Ravne, hledání krystalů a Sarajevo.

Kamenné koule v Zavidoviči, bosenská pyramida Slunce, archeologický park Ravne 2, ozdravné pobyty v podzemním chodbách Ravne pod pyramidou Slunce, hledání krystalů a večerní výlet do Sarajeva. Děkuji všem účastníkům.

Kamenné koule

Po příjezdu do Bosny jsme navštívili kamenné koule, dvě lokality v Zavidoviči. Před pár lety zde byla objevena koule s průměrem 4 metry. Odborníci zkoumali její složení a zjistili, že obsahuje několik vzácných prvků, které se v okolní hornině nevyskytují. V lokalitě na druhé straně města byly objeveny podivné koule asi před 40 lety, kdy došlo k sesuvu svahu. Několik je vidět dodnes, další byly zničeny. Na místě jsme si vysvětlili, jak mohly tyto koule vzniknout, nejenom zde, ale na celém světě. Právě v Zavidoviči jsou indïcie, které potvrzují jejich vznik.

Hledání krystalů

Na druhý den jsme jelo s místním průvodcem do nedalekých hor hledat krystaly.

Mnozí ani nedoufali, že nějaký mohou najít. Téměř celý den probíhalo v nadmořské výšce 1300 m hledání krystalů. Každý poctivě kopal a každý skutečně našel svůj krystal. Hledání krystalů probíhalo v legální těžební lokalitě.

Podzemní labyrint Ravne

Pod pyramidou Slunce byl v roce 2006 objeven podzemní labyrint. Je to síť chodeb, ve kterých jsou uměle vyrobené megality. Dodnes probíhá čistění tunelů směrem k pyramidě Slunce. Kdo je před tisíci lety vytvořil a proč jsou v chodbách mnohatunové megality není dodnes zcela jasné. V labyrintu jsou prospěšné frekvence a vysoká koncentrace vzdušných záporných iontů. Pobyt v takovém prostředí je velkým přínosem pro lidský organizmus.

Do bosenského údolí pyramid jezdím pravidelně od roku 2006, a znám mnoho případů spontánního uzdravení.

Pyramida Slunce

Na prohlídku bosenského údolí pyramid jsme měli jeden den. Pyramida Slunce je zatím nejvyšší pyramida na světě. Z vrcholu vychází paprsek s prospěšnou frekvencí 27 kHz, který není přírodního původu. Strany pyramidy jsou obloženy keramickým bloky.

Pyramida Měsíce a mohyla ve Vratnici

Podařilo se nám navštívit také spodní sondy na pyramidě Měsíce a mohyly ve Vratnici. Pyramida Měsíce vznikla o několik tisíc let později, než pyramida Slunce. Z vrcholu mohyly ve Vratnici byl veden vrt do hloubky 60 metrů, kde byly objeveny podzemní prostory. Bohužel vrt je dnes částečně zasypaný a archeologické práce dál neprobíhají z důvodu nároků třetích stran.

Poznávací cesty do bosenského údolí pyramid

Tato expedice byla zaměřena na hledání krystalů a na poznávání údolí pyramid zbyl pouze jeden den. Pokud chcete znát celý příběh o velkých objevech v bosenském údolí pyramid, nebo využít léčivou sílu podzemního labyrintu Ravne, pojeďte s námi na další cesty. Nové termíny budeme postupně zveřejňovat.

Doporučuji vidět náš dokument z první přednášky Dr. Osmanagich v Česku, který najdete zde → https://www.youtube.com/watch?v=tS5mmlaKF7I

Nebo dokumenty z našich cest zde → http://novycestovatel.cz/filmy/

Fotoarchív z cest →

Těšíme se na vás.

Jiří Matějka a Tomáš

Klub Nový cestovatel spojuje přátele cestování s časopisem WM magazín Skryté Skutečnosti. Poznávací cesty nejsou vedeny cestovní kanceláří. Informace: jirimatejka@wmmagazin.cz, Tel: +420777770609

Bosenské údolí pyramid navštěvuji od roku 2005. Dr. S. Osmanagiche jsem poprvé pozval do Česka a na Slovensko v roce 2014, kdy o pyramidách v Bosně ještě nikdo nic nevěděl. Dokument z přednášky v Praze  můžete shlédnout zde → O nejnovějších archeologických objevech v Bosně se dočtete v časopise WM magazín Skryté Skutečnosti →

Časopis WM magazín vybudoval v novém parku podzemní energetické spirály jako dar Nadaci BPS. Více o energii spirál najdete zde → Energie spirál


Pojeďte s námi. Nové cesty a expedice najdete zde. Pro informace a objednávky pište, nebo volejte: info@novycestovatel.cz, Tel: +420 777 770 609 (608)