22-07 Bosna special

22-07 Bosna special

0 Od Jiří Matějka

Cesta se pořádá jednou za rok.

Bosenské pyramidy, Mostar, Blagaj, Daorseon, Medžugorje, vodopády a koupání v moři.

Kamenné koule, tajemný obelisk v Bakiči, Bosenské pyramidy, podzemní labyrint Ravne, Mostar, dervišův dům Blagaj, bosenská Trója Daorseon, poutní místo Medžugorje, koupání pod vodopády a koupání v moři.

Program

  1. den: Noční přejezd do Bosny.
  2.  den: Kamenné koule v Zavidoviči, meditace v labyrintu Ravne, výstup na pyramidu Slunce.
  3. den: Podzemní labyrint Ravne, sondy na pyramidě Slunce, pyramida Měsíce.
  4. den: Mostar, Dervišův dům v Blagaj, kamennné stély (Stolac), Daorson – bosenská trója, Medžugorje – noční výstup na „horu zjevení“.
  5. den: Vodopády Kravice, koupání v moři
  6. den: odjezd domů

Program bude upraven podle počasí.

Zapomeňte na práci a starosti, vnímejte jedinečnost místa. Vždy skvělá parta lidí, vzrušující nová poznání a velký příběh, to je Bosna. Ne nadarmo se tvrdí – kdo nebyl v bosenském údolí pyramid, jako by nežil.

Fotoarchív z cest →

Těšíme se na vás.

Jiří Matějka a Tomáš

Klub Nový cestovatel spojuje přátele cestování s časopisem WM magazín Skryté Skutečnosti. Poznávací cesty nejsou vedeny cestovní kanceláří. Informace: jirimatejka@wmmagazin.cz, Tel: +420777770609

Bosenské údolí pyramid navštěvuji od roku 2005. Dr. S. Osmanagiche jsem poprvé pozval do Česka a na Slovensko v roce 2014, kdy o pyramidách v Bosně ještě nikdo nic nevěděl. Dokument z přednášky v Praze  můžete shlédnout zde → O nejnovějších archeologických objevech v Bosně se dočtete v časopise WM magazín Skryté Skutečnosti →

Časopis WM magazín vybudoval v novém parku podzemní energetické spirály jako dar Nadaci BPS. Více o energii spirál najdete zde → Energie spirál


Pojeďte s námi. Nové cesty a expedice najdete zde. Pro informace a objednávky pište, nebo volejte: info@novycestovatel.cz, Tel: +420 777 770 609 (608)