22-10 Bosna, podzim v údolí pyramid

22-10 Bosna, podzim v údolí pyramid

Vyp Od Jiří Matějka

25.– 29.10.2022. Podzimní prázdniny v bosenském údolí pyramid

Děkuji všem účastníkům, kteří byli s námi na podzimní poznávací cestě do údolí pyramid. Změřili jsme největší kamennou kouli v Evropě, setkali se objevitelem a ředitelem „Nadace bosenské údolí pyramid“ Dr. S. Osmanagichem, potvrdili jsme konkávnost pyramidy Slunce a mnoho zajímavých faktů.

Bosenské kamenné koule

První zastávka na poznávací cestě jsou kamenné koule v Zavidoviči. Před 40 lety, po velké bouřce a sesuvech půdy, se u cesty Krivajska objevily kamenné koule. Jde o největší lokalitu s kamennými koulemi v Evropě, které jsou veřejně přístupné. Najdete zde mnoho unikátních koulí různých velikostí. Můžete si na ně sáhnout, sednout a vnímat jejich energii. Majitel pozemku nám připravil bosenské speciality na grilu.

Největší kamennou kouli v Evropě najdete v místě Podubravije, které je na opačném konci Zavidoviči. Průměr koule je víc jak 4 metry. Koule nyla objevena v roce 2015. Odborná analýza potvrdila, že koule obsahuje křemen, muskovit, oxid železitý a uhličitanovou základnu – bazální cement. Zdá se, že všechny prvky jsou energeticky aktivní.

Z našeho měření vyplývá, že objem kamenné koule je 14,14 m3 a její hmotnost je 37,32 tun. Jak mohly vzniknout kamenné koule na celém světě se dočtete zde: Tajemství kamenných koulí – kapitola z knihy Naše fantastická minulost ke stažení zdarma → http://wmmagazin.cz/stahni/kamenne-koule-nase-fantasticka-minulost-u.pdf

Pozdrav pro zpěváka Vaška Neckáře …

Posíláme pozdrav od jednoho účastníka cesty pro zpěváka Vaška Neckáře. Od spisovatele knihy vzpomínek na Vaška, která brzy vyjde. Vašku pojeď s námi…Rád tě uvidím.

Bosenské termální prameny

Nedaleko města Visoko jsou přírodní termální prameny, které se mají významné léčivé účinky. Voda z pramene má dezinfekční, příznivě působí na žaludeční a střevní problémy, a čistí zrak. Při nedávném válce v Jugoslávii se zde léčili ranění vojáci.

Dr. Osmanagich o objevu bosenských pyramid

Přivítal nás Dr. Sam Osmanagich, objevitel a ředitel neziskové organizace „Bosenská pyramida Slunce“. Pro naši skupinu si připravil přednášku o historii objevu. Pozval jsem ho do České republiky, kdy bude mít přenášku v Brně (termín bude někdy 8-10.3 2023).

Bosenská pyramida Slunce

Pyramida Slunce, s výškou 270 metrů, je zatím největší pyramida na světě. Není postavena od základů, jde o uměle upravený kopec, který je obložený bloky. Více o bosenských pyramidách se dozvíte zde → http://www.wmmagazin.cz/category/pyramidy-bosna/

Pyramida Slunce je osmistěnný jehlan

Všeobecně se předpokládá, že pyramidy na celé naší planetě mají čtyři stěny orientované ke světovým stranám. Již v roce 1883 bylo zjištěno, že Velká pyramidy v Gíze je ve skutečnosti osmistěnný jehlan. Každá ze čtyř stran, je prohnutá dovnitř. Tato abnormalita je viditelná pouze z leteckého pohledu. Viditelné prolákliny dělí každou ze čtyř stran v polovině a vytváří tak osm zvláštních, velmi přesných postranních pyramid. Prostému oku zůstává konkávnost stran při pohledu ze země skryta. Proláklina je pozorovatelná pouze z ptačí perspektivy, a to jen za určitých denních hodin. To vysvětluje, proč ji neukazuje prakticky žádná běžná fotografie Velké pyramidy a proč tento objev musel počkat až do věku letectví.

Stejná proláklina (konkávnost) byla zjištěna také na pyramidě Slunce v Bosně. To je důkaz, že bosenská pyramida Slunce není obyčejný přírodní kopec, ale jde o výtvor dávné, nám neznámé, civilizace. Víc o konkávnosti egyptských pyramid najdete zde → http://www.wmmagazin.cz/konkavnost-velke-pyramidy/

Měření bioenergie

Naše těla jsou zásobárnou bioenergie, která se nazývá čchi, životní energie, orgonová energie, volná energie, nebo éterická energie, případně jinak. Ve všech případech se jedná o životní energii člověka. Pokud máte sníženou hodnotu bioenergie, může vám to způsobovat vnitřní nepohodu a nemoci.

Pro měření bioenergie používám profesionální přístroj navržený podle fyzika Wilsona (také Wilhelm) Reicha (1947). Přístroj reaguje na živé věci a umí měřit procentuální hodnoty bioenergie živých tvorů, rostlin, vody, potravin, minerálů apod. Přístroj dokáže spolehlivě změřit aktuální stav bioenergie s viditelným a srozumitelným výsledkem.

V bosenském údolí pyramid jsem měřil bioenergii účastníkům naší cesty. Výsledky jsou zajímavé a zveřejním je později v některém čísle časopisu WM magazín. www.wmmagazin.cz

O měření bioenergie se dozvíte více de →  http://www.wmmagazin.cz/?s=bioenergie