22-10 Bosna, podzim v údolí pyramid

22-10 Bosna, podzim v údolí pyramid

Vyp Od Jiří Matějka

25.– 29.10.2022. Podzimní prázdniny v bosenském údolí pyramid

Kamenné koule v Zavidoviči, bosenská pyramida Slunce a Měsíce, archeologický park Ravne 2, ozdravné pobyty v podzemním chodbách Ravne pod pyramidou Slunce, královská mohyla ve Vratnici, večerní výlet do Sarajeva.

Termín: 25. – 29. 10. 2022 / Předběžná cena: 8.600 Kč / 350 €

Nástupní místa: Praha |(18.00), Humpolec-benzinka(19.00), Brno (21.00) Bratislava (22.45), po dohodě Budapešť  – benzinka na dálnici MO. Zbývá několik posledních míst.

Přihláška ke stažení →

Program

1.den: Noční přejezd do Bosny
2. den: Kamenné koule v Zavidoviči – Mečevici a Podubravlje s největší kamennou koulí na světě (s možností grilu u koulí), příjezd do Visoka, labyrint Ravne s průvodcem, ubytování v hotelu. Po večeři možný výstup na vrchol pyramidy Slunce, nebo pobyt po zavírací době v podzemním labyrintu Ravne.
3. den: Po snídani vyhlídka Belveder a seznámení s historií objevu pyramid, mnohatunové bloky na severní pyramidě Slunce, výstup na vrchol pyramidy. Po večeři volný program, nebo návštěva labyrintu Ravne po zavírací době.
4. den: Po snídani přejezd na mohylu ve Vratnici, výstup na pyramidu Měsíce. Navečer prohlídka pěší zóny starého města v Sarajevu.
5. den: Po snídani odjezd v 7.30 hod. domů. Předpokládaný příjezd do Bratislavy je v 19.00, do Brna 20.30, do Prahy 23.30 hod.

Obsah ceny

V ceně je: autobusová doprava tam i zpět, 3 x ubytování v hotelu s polopenzí, překladatel a průvodce po celou dobu pobytu, měření bioenergie přístrojem LEM.
V ceně není: vstupy dle programu s průvodcem Nadace, osobní cestovní pojištění, fakultativní pohoštění u koulí a případně na pyramidě Měsíce.

Program bude upraven podle počasí.
Zapomeňte na práci a starosti, vnímejte jedinečnost místa. Vždy skvělá parta lidí, vzrušující nová poznání a velký příběh, to je Bosna. Ne nadarmo se tvrdí – kdo nebyl v bosenském údolí pyramid, jako by nežil.

Těšíme se na vás.
Jiří Matějka a Tomáš

Klub Nový cestovatel spojuje přátele cestování s časopisem WM magazín Skryté Skutečnosti. Poznávací cesty nejsou vedeny cestovní kanceláří. Informace: jirimatejka@wmmagazin.cz, Tel: +420777770609

Bosenské údolí pyramid navštěvuji od roku 2005. Dr. S. Osmanagiche jsem poprvé pozval do Česka a na Slovensko v roce 2014, kdy o pyramidách v Bosně ještě nikdo nic nevěděl. Dokument z přednášky v Praze  můžete shlédnout zde → O nejnovějších archeologických objevech v Bosně se dočtete v časopise WM magazín Skryté Skutečnosti →

Časopis WM magazín vybudoval v novém parku podzemní energetické spirály jako dar Nadaci BPS. Více o energii spirál najdete zde → Energie spirál


Pojeďte s námi. Nové cesty a expedice najdete zde. Pro informace a objednávky pište, nebo volejte: info@novycestovatel.cz, Tel: +420 777 770 609 (608)