22-11 Bosenské pyramidy v Litomyšli

22-11 Bosenské pyramidy v Litomyšli

Vyp Od Jiří Matějka

Bosenské pyramidy v Litomyšli

Sobota, 05.11.2022 od 10:00 do 11:30 – Zámek Litomyšl, Jiráskova 93, Záhradí, Litomyšl: Kongresový sál

Přednáška: Jiří Matějka, stavební odborník, cestovatel a vydavatel časopisu WM magazín (www.wmmagazin.cz).

Bosenské pyramidy v Litomyšli

Sobota, 05.11.2022 od 10:00 do 11:30 – Zámek Litomyšl, Jiráskova 93, Záhradí, Kongresový sál

Přednáška: Jiří Matějka, stavební odborník, cestovatel a vydavatel časopisu WM magazín (www.wmmagazin.cz).

Děkuji všem posluchačům. Během 90 minut jsem vysvětli jak byly bosenské pyramidy objeveny, seznámil s novými testy a plány, a jaké mají příznivé účinky na lidský organizmus. Nejlepší jak si to ověřit na vlastním těle je jet do bosenského údolí pyramid.

Nejvýznamnějším zdravotním benefitem jsou vzdušné záporné ionty. V podzemním labyrintu Ravne pod pyramido Slunce jsou hodnoty vyšší jak 40.000 i-/cm3. Za zdraví prospěšnou hodnotu se považuje víc jak 1.000 i-/cm3. Doma, nebo v kanceláři se pohybujete v prostředí s hodnotami max 90–250 i-/cm3. Více o záporných iontech najdete zde→ www.iontovdum.nfo

Měření záporných iontů na zámku

Měřil jsem vzdušné záporné ionty před zámkem a v přednáškovém kongresovém sále. Důležité je měřit lehké záporné ionty, které jsou velmi prospěšné pro vše živé.

  • před zámkem:  1.480 i-/cm3  
  • v kongresovém sále: 9.560 i-/cm3

Vysoká hodnota prospěšných záporných iontů v kongresovém sále na zámku v Litomyšli je způsobena původním zdivem (cihly a vápenocementová malta) a podlahou (keramické dlažby). Pokud by se sál rekonstruoval s použitím moderním povrchových hmot, koncentrace iontů by byla minimální.


Pojeďte s námi. Nové cesty a expedice najdete zde. Pro informace a objednávky pište, nebo volejte: info@novycestovatel.cz, Tel: +420 777 770 609 (608)

Těšíme se na vás.

Jiří Matějka a Tomáš