Bosenská pyramida Měsíce

Bosenská pyramida Měsíce

0 Od Jiří Matějka

Poznávací cesty do Bosny.

Pyramida Měsíce je vysoká 190 metrů a je tak druhou největší na světě. Na dvou stranách pyramidy Měsíce prováděli pracovníci Nadace BPS archeologické sondy. Objevili zde terasy a dlážděné chodníky. Na vrcholu je náhorní plošina, kde byly pod vrstvou ornice nalezeny vydlážděná nádvoří a terasy.

Pyramida Měsíce

Tři strany stupňovité pyramidy Měsíce jsou orientovány ke světovým stranám (sever, západ, jih). Východní strana je zanesena zeminou a nebyly zde prováděny žádné vykopávky. Důvodem jsou miny z válečných dob, které dodnes nebyly odstraněny.

Na západní straně pyramidy Měsíce jsou vidět dvě menší nástavby trojúhelníkové tvaru, které nebyly zatím odborně prozkoumány. Zatím neprozkoumané stavby jsou umístěny na hranách pyramidy. Ve své době tvořily pravděpodobně vstupní dominantu a určovaly směr příchodu a výstupu na vrchol bosenské pyramidy Měsíce.

Geologické sondy

Na vrcholu pyramidy Měsíce byl proveden geologický vrt a na horní plošině kopaná sonda do hloubky osm metrů. Vrchol bosenské pyramidy Měsíce tvoří bloky, které jsou spojeny maltou.

Konstrukci pyramidy tvoří vrstvy pískovcových bloků prokládaných hlínou. Zdroj materiálu se nachází v blízkém okolí. Hlína (jíl, glina), je vynikající stavební materiál a byla použita jako pojivo. Glina je vodotěsná, současně tvoří dobrou tepelnou a zvukovou izolaci. Horní vrstvy jsou provedeny lepením pískovcových desek. V archeologické lokalitě č. 20, na západní straně pyramidy, byl mezi dvěma vrstvami objeven organický materiál (list). Radiokarbonová analýza, kterou provedl odborný fyzikální ústav (2011), potvrdila stáří organického materiálu – 10 350 př. n. l. To je vědecké potvrzení stáří bosenské pyramidy Měsíce, která vznikla dřív než starověky Sumer, Babylon a Egypt.

Terasy na stranách pyramidy Měsíce jsou široké 2–2,5 metru se sklonem 8 stupňů do středu pyramidy. Domnívám se, že skloněné terasy a chodníky sloužily ke svedení vody do středu pyramidy Měsíce.

Profesor Muhamed Pašič z univerzity v Zenici prováděl laboratorní analýzu více než 100 vzorků z bosenské pyramidy Měsíce. Výsledkem analýzy bylo prohlášení, že se nejedná o přírodní materiál.

Energie pyramidy Měsíce

Na vrcholu pyramidy Měsíce jsou velká vydlážděná nádvoří. Citliví lidé zde vnímají proud pozitivní energie. Silný energetický paprsek se nachází v jihovýchodní části náhorní plošiny, v místě zvlněných dlažeb. Během mnoha cest do bosenského údolí pyramid jsem pozoroval reakce lidí. Jedni vnímají proud pozitivní energie, druzí tvrdí, že pyramida Měsíce emituje negativní energii. Oba názory jsou správné s tím, že důležité je, v jakou roční dobu pyramidu navštívíte. Vypozoroval jsem, že většina lidí vnímá negativní energii v první polovině roku. Důvodem může být voda z tajícího sněhu a síla probouzející se přírody. Proud negativní energie ustává s příchodem léta.

Pojeďte se mnou do Bosny. Těším se na vás.

Jiří Matějka a Tomáš

Fotoarchiv – Bosenská pyramida Měsíce →
Videodokument – Pyramida Měsíce →


Pojeďte s námi. Nové cesty a expedice najdete zde. Pro informace a objednávky pište, nebo volejte: info@novycestovatel.cz, Tel: +420 777 770 609 (608)