Objev chodeb v Ravne 2

Objev chodeb v Ravne 2

0 Od Jiří Matějka

Objev nových podzemních chodeb v bosenském údolí pyramid

Podzemní labyrint Ravne má několik výškových úrovní. Nový objev potvrzuje předpoklad Dr. S. Osmanagiche.

Od roku 2006 provádí Nadace „Archeoloický park – bosenská pyramida Slunce“ čištění podzemních chodeb pod pyramidou Slunce. Pro veřejnost je k dešnímu dni zabezpečeno a zpřístupněno přibližně 210 metrů chodeb. Běžná prohlídka labyrintu s průvodcem končí u megalitu K2. Nadace připravuje v roce 2016 prodloužení trasy o dalších 200 metrů. Při zemních pracích došlo k významnému objevu.

V říjnu 2015 začaly nové archeologické vykopávky v lokalitě labyrintu Ravne. Nedaleko vstupu do labyrintu byly objeveny chodby v úrovní minus 20 metrů. Podzemní labyrint pod pyramidou Slunce má několik výškových úrovní, které jsou propojeny svislými šachtami.

WM magazín byl jako první, který měl možnost vidět nový objev. Naše  foto a video zachycují první okamžiky historického objevu. Nadace plánuje zpřístupnit vstupní sekci pro návštěníky v roce 2016. Nadace zakoupila pozemky kolem labyrintu Ravne a plánuje zde vybudovat archeologický park.

Když selhává moderní fyzika

Jak k novému objevu Ravne 2 došlo? Nadace od roku 2006 spoléhala na odborníky s rentgeny a georadary. Ukázalo se, že odborné analýzy a možnosti moderní techniky jsou omezené. V červnu 2015 přijala Nadace informace od vědecky nezávislého zdroje, jak dál postupovat při vykopávkách v lokalitě Ravne.

Koncem léta zakoupila Nadace víc jak 2 ha pozemků ve vytipované lokalitě. Začátkem října začaly terénní práce a archeologické vykopávky. Ukázalo se, že informace byly správné. Po stržení svahu obnažily zemní stroje nové vstupy do labyrintu Ravne o víc jak dvacet metrů níž.

Až dodnes jsme mohli vidět a procházet podzemní chodby na kótě 545 metrů nad mořem. Nové chodby Ravne 2 byly vybudovány neznámou civilizací v úrovni 525 metrů nad mořem. Podzemní chodby pod pyramidou Slunce jsou v několika výškových úrovních, které jsou navzájem propojené šachtami.

Bosenské údolí pyramid navštěvuji od roku 2005. Dr. S. Osmanagiche jsem poprvé pozval do Česka a na Slovensko v roce 2014, kdy o pyramidách v Bosně ještě nikdo nic nevěděl. Dokument z přednášky v Praze  můžete shlédnout zde → První informace z objevů z bosenského údolí pyramid najdete na stránkách časopisu WM magazín a Nový cestovatel, z.s.

Časopis WM magazín vybudoval v novém parku podzemní energetické spirály jako dar Nadaci BPS. Více o energii spirál najdete zde → Energie spirál


Pojeďte s námi. Nové cesty a expedice najdete zde. Pro informace a objednávky pište, nebo volejte: info@novycestovatel.cz, Tel: +420 777 770 609 (608)