Průlom v labyrintu Ravne

Průlom v labyrintu Ravne

0 Od Jiří Matějka

Dr. Sam Osmanagich, Ph.D.

Deset let archeologického průzkumů bosenských pyramid přineslo mnoho zajímavých okamžiků a dramatických objevů v rozporu s oficiálním výkladem historie.

Jeden takový zvrat nastal koncem dubna 2015. Pracovníci Nadace se během šestiměsíčního čistění nových úseků prehistorického podzemního komplexu Ravne potýkali s různými problémy a obtížemi. V zimě 2014 a na jaře roku 2015 postupovali v průzkumu velmi pomalu. Při čistění nového úseku, který vedl jižním směrem k pyramidě Slunce, narazili v únoru 2015 na skálu.

První průzkum

Byl jsem tou dobou v Hustonu, když mi volali z Visoka, že za skálou objevili novou chodbu. Byla to nová otevřená sekce, bez materiálu, ale byla zatopena vodou. Vytvořil jsem šestičlenný vědecký tým, který dostal pověření prozkoumat nově objevené chodby. Není to poprvé, co jsme objevili volné části tunelů, kam lidská noha po dlouhou dobu nevstoupila. Pro každého výzkumného pracovníka je to zvláštní pocit uspokojení, když se sny začínají plnit.

Pokaždé, když se objeví podzemní tunely v Egyptě, Mexiku, Číně, nebo v Peru, zaplní zprávy všechny deníky a média po celém světě. V našem případě jsme v Ravne o kus dál. Zatím jsme objevili 1550 metrů podzemních tunelů, které vybudovali inteligentní lidé v dávné minulosti. Den, kdy jsme se rozhodli poprvé vstoupit do nové části labyrintu, konečně nastal. 30. dubna 2015 byl odborný tým s plným vybavením (ochranné prostředky, gumové holínky, nepromokavé obleky, lampy a nástroje) připraven ke vstupu do podzemí.

Tým se skládal z těchto členů:

• Sam Osmanagich, Discoverer and Principal Investigator of Bosnian Pyramids
• Anela Preljević, B.C.in Archaeology (UCL London) and Foundation’s fieldarchaeologist
• Mejra Kozlo, B.C. in Geology and Foundation’s fieldgeologist ofFoundation
• Engineer Osman Buza, assistant of Cantonal Ministerfor Economy
• Jock Doubleday, videographerandPRDirectorof the Foundation
• Edo Građan, employee of the Foundation

Sekce bez vody

Vstoupili jsme do levého tunelu, který vedl směrem na západ. Výška chodby je 110 až 120 cm. Tunel byl zaplaven vodou o hloubce 20 cm. Na některých místech dosahovala hloubka 30 cm. Objevili jsme tři suché sekce bez vody. Během postupu všichni sledovali boční stěny vlevo a vpravo, ale nebyly tam vidět žádné boční chodby. Na kamenité podlaze nebyly nalezeny žádné nářadí nebo artefakty. Na stěnách, ani na stopech, nebyly vidět žádné stopy po sazích od ohňů a loučí. Objevili jsme několik zajímavých kusů protáhlého kamene, které naše archeoložka Anela nafotila pro pozdější analýzu.

Došli jsme až na konec, kde nová chodba končila. Suchá podlaha se změnila ve vodní bazén o průměru padesát centimetrů s hloubkou přibližně půl metru. Voda byla průzračně čistá. Dali jsme na kameru první prohlášení a vydali se zpět. Osman a Edo měřili délku této části tunelu, chodba je dlouhá 41 metrů.

Křižovatka chodeb

Vrátili jsme se ke vchodu a rozhodli pokračovat v průzkumu opačným směrem. Jako první šel Jock a zaznamenával vše na kameru, dokud byla voda čirá, nezakalená našim postupem. Za ním šli Anela a Mejra, pak Osman, Edo a já. Postupovali jsme směrem na východ. Po několika metrech se náš postup zastavil na první křižovatce. Jedna z chodeb vedla přesně na jih. To se mi líbilo, protože tím směrem je pyramida Slunce. Chodba je otevřené a dlouhá asi tři metry, na konci je zaplněná jemným štěrkem až ke stropu. Suché zdi zde nebyly vidět. Místo jsme zdokumentovali.
Další sekce vede severovýchodním směrem. Hladina vody se postupně zvyšuje. Osman se vrátil zpět, ostatní pokračujeme dál. Voda dosahuje hloubky jednoho metru, později se stává hlubší. Po sedmnácti metrech jsme objevili další křižovatku. Jedním směrem je cesta uzavřena kamennou zdí a zaplněna materiálem. Otevřený úsek pokračuje vlevo, směrem na východ. Voda je čím dál víc hlubší. Některým členům týmu teče do bot, tak jako mě.

Důkaz inteligentní činnosti

Pokračujeme dál, ikdyž jsme všichni promočení. Výška stropu je dva metry. Mokrým blátem a jílem postupujeme kupředu. Voda je chladná. Přišli jsme na novou křižovatku. Chodby se zde kříží pod úhlem 90 stupňů. Boční průchody jsou uzavřeny kamennými zdmi a jemným štěrkovým materiálem.

Anela Preljević poznamenala: „Nyní máme možnost vstoupit do nového úseku podzemního labyrintu. Můžete sami vidět, že Nadace nehloubí tunely uměle, ale že to jsou skutečné prehistorické chodby.“

Jock a Mejra souhlasí. „Objevili jsme zde křižovatku a postraní chodby, které byly uzavřeny kamennou zdí. Jedna část tzv. suché kamenné zdi je pod vodou. Na první pohled je vidět rozdíl v materiálech – jemný materiál a hrubý slepenec, ve kterém jsou chodby.“

Pokračujeme dál v průzkumu. Každý další krok se stává těžší a namáhavější. Po několika metrech přicházíme k zaplavené části chodby. Chodba zde končí, má písčitou podlahu. Anela uvidí ve vodě kus dřeva a odebírá vzorky. Je to organický materiál! Po chvíli jsme se otočili a jdeme zpět. Během průzkumu probíhalo měření chodeb. Větev, která vede směrem na východ, je dlouhá 60 metrů. Chodba ve směru severovýchod – jihozápad je dlouhá 17 metrů. Poslední část, které je orientovaná na západ má délku 9 metrů.

Začíná druhá etapa výzkumů

Když to shrneme, tak celková délka nově objevených otevřených chodeb labyrintu Ravne je 127 metrů. To je skvělá informace. Po dvou hodinách průzkumu vycházíme ven, měníme mokré oblečení za suché a čisté. Máme sebou vzorek organického materiálu pro další analýzy. Přemýšlím o dalším plánu, jak dál v Ravne? Jako první vyčistíme chodbu, která vede na jih, ve směru bosenské pyramidy Slunce. Musíme překonat 9 metrů zatopených vodou a vybudovat bezpečné podpory v otevřeném tunelu.

Jedná etapa průzkumu chodeb labyrintu Ravne je dokončena, druhá právě začíná. Naše hypotéza, že se jedná o labyrint s bezpočtem chodeb, je potvrzena.

Video záznam z expedice: https://www.youtube.com/watch?v=7OGmwUgaLE8, Stránky Nadace BPS: www.piramidasunca.ba


Pojeďte s námi. Nové cesty a expedice najdete zde. Pro informace a objednávky pište, nebo volejte: info@novycestovatel.cz, Tel: +420 777 770 609 (608)