21-06 Letní slunovrat v Bosně

21-06 Letní slunovrat v Bosně

0 Od Jiří Matějka

17 – 21.6.2021. Letní slunovrat v bosenském údolí pyramid

Kamenné koule, pyramida Slunce a Měsíce, labyrint Ravne, Mohyla Vratnica, termály a Sarajevo.
Kamenné koule v Zavidoviči, bosenská pyramida Slunce a Měsíce, slavnost letního slunovratu, archeologický park, ozdravné pobyty v podzemním chodbách Ravne pod pyramidou Slunce, královská mohyla ve Vratnici, koupání v přírodní termální vodě, večerní výlet do Sarajeva.

Program

1.den: Noční přejezd do Bosny
2. den: Kamenné koule v Zavidoviči – Mečevici s desítkoi koulí a Podubravlje s největší kamennou koulí na světě
(s možností grilu u koulí) , cestou do Visoka zastávka v přírodních termálech, příjezd do Visoka, labyrint Ravne s
průvodcem, ubytování v hotelu. Po večeři možný výstup na vrchol pyramidy Slunce, nebo pobyt po zavírací době v
podzemním labyrintu Ravne.
3. den: Po snídani vyhlídka Belveder a seznámení s historií objevu pyramid, mnohatunové bloky na severní
pyramidě Slunce, výstup na vrchol pyramidy. Slavnost letního slunovratu v parku Ravne 2.
4. den: Po snídani přejezd na mohylu ve Vratnici, výstup na pyramidu Měsíce. Navečer prohlídka pěší zóny starého
města v Sarajevu.
5. den: Po snídani odjezd v 7.30 hod. domů. Předpokládaný příjezd do Bratislavy je v 19.00, do Brna 20.30, do
Prahy 23.30 hod.

 

Zapomeňte na práci a starosti, vnímejte jedinečnost místa. Vždy skvělá parta lidí, vzrušující nová poznání a velký
příběh, to je Bosna. Ne nadarmo se tvrdí – kdo nebyl v bosenském údolí pyramid, jako by nežil.
Těšíme se na vás.

Jiří Matějka a Tomáš


Klub Nový cestovatel spojuje přátele cestování s časopisem WM magazín Skryté Skutečnosti. Poznávací cesty nejsou vedeny cestovní kanceláří. Informace: jirimatejka@wmmagazin.cz, Tel: +420777770609

Bosenské údolí pyramid navštěvuji od roku 2005. Dr. S. Osmanagiche jsem poprvé pozval do Česka a na Slovensko v roce 2014, kdy o pyramidách v Bosně ještě nikdo nic nevěděl. Dokument z přednášky v Praze  můžete shlédnout zde → O nejnovějších archeologických objevech v Bosně se dočtete v časopise WM magazín Skryté Skutečnosti →

Časopis WM magazín vybudoval v novém parku podzemní energetické spirály jako dar Nadaci BPS. Více o energii spirál najdete zde → Energie spirál


Pojeďte s námi. Nové cesty a expedice najdete zde. Pro informace a objednávky pište, nebo volejte: info@novycestovatel.cz, Tel: +420 777 770 609 (608)