Prospěšné frekvence labyrintu Ravne

Prospěšné frekvence labyrintu Ravne

0 Od Jiří Matějka

Test časopisu WM magazín a Nový cestovatel

Přirozená hodnota magnetického pole Země je 50 (µT) s rezonancí 7–8 Hz (tzv. Schumannova rezonance).

Dnes žijeme v prostředí ovlivňovaném energetickou soustavou s frekvenční rezonancí 50 Hz. Od roku 1979 se objevují studie, které poukazují na možnou příčinu nemocí a výskytu leukémie zejména u dětí, které jsou v dosahu vedení elektrického napětí s frekvencí 50 Hz.

Podzemní labyrint Ravne

Labyrint Ravne je izolován od moderního indukovaného proudu 50 Hz. Pobyt v podzemních chodbách je bezpečný a příznivý pro lidský organizmus. V podzemním labyrintu se budete pohybovat v přirozeném magnetickém poli Země s frekvencí 7,8 Hz. Tento kmitočet se nazývá Schumannova rezonance, která je přirozená a prospěšná pro všechny živé organizmy.

Megalit K2

První test proběhl u megalitu K2. Měřili jsme elektrický proud a magnetickou indukci na jeho povrchu. Hodnota magnetické indukce nedaleko megalitu K2 byla téměř nulová. Na povrchu keramického megalitu K2 jsme naměřili 20–25 (µT). Tato hodnota je v prostředí s rezonancí 5-10 Hz prospěšná pro lidský organizmus. Naše měření dokazuje, že megalit K2 je stále aktivní.

Megalit K5

Měl jsem možnost provádět test u nedávno objeveného největšího megalitu K5. Na okrajích 20 tunového objektu jsem nezaznamenal žádné anomálie. Tento mnohatunový objekt není zcela odkrytý, brání tomu statické zabezpečení.

Zaznamenal jsem energetický pás s hodnotou 20–25 (µT). Naše měření dokazuje, že megalit K5 je stále aktivní.

Megality v podzemním labyrintu

Podzemní labyrint Ravne se nahází pod pyramidou Slunce. Vstup do labyrintu je od středu pyramidy vzdálen asi 2,5 km. Při čištění chodeb došlo k objevu mnohatunových megalitů, které byly uměle vyrobeny neznámou civilizací před mnoha tisíci lety.

Při průzkumu chodeb jsem náhodně testoval kameny a menší megality. Zajímavým zjištěním bylo, že objekty opracované do oválného tvaru s uměle vytvořenou výdutí – vykazují stejné hodnoty, jako jsem naměřil u megalitů K2 a K5.

Další cesty a měření

Naměřené hodnoty jsou významným zjištěním. Při další návštěvě bosenského údolí pyramid provedeme nová podrobnější měření. Hodnota 20 mikrotesla (µT) při frekvenci 7,8 Hz je přirozená a pro lidský organizmus prospěšná.

Jiří Matějka


Pojeďte s námi. Nové cesty a expedice najdete zde. Pro informace a objednávky pište, nebo volejte: info@novycestovatel.cz, Tel: +420 777 770 609 (608)

Během našich cest a expedic ochutnáte místní bosenské speciality. Neváhejte a pojeďte s námi → Aktuální cesty