21-07 setkání v Evě a Netopýrce

21-07 setkání v Evě a Netopýrce

0 Od Jiří Matějka

30 a 31.7.2021 se uskuteční další setkání v Evině jeskyni a jeskyni Netopýrka. Jako každý měsíc budu provádět v jeskyni kontrolní měření záporných iontů a bioenergie.

Evina jeskyně je dnes hojně navštěvovaná díky prezentaci a měření zdravých vzdušných vitamínů, které každý měsíc provádí víc jak rok časopis WM magazín. Pro posílení imunity, zejména v dnešní pandemické době, jsou záporné ionty velkým zdravotním přínosem pro lidský organizmus → vzdušné vitamíny

Setkání v Evině jeskyni se uskuteční v pátek 30.7.2021 v 18.30 před jeskyní. Druhé setkání bude v sobotu 31.7.2021 před jeskyní Netopýrka v 11.00 hod. Přijít můžete na kterékoliv setkání.

30.7.2021 – před Evinou jeskyní v 18.30 hod.

Program: Co jsou vzdušné vitamíny? O měření záporných iontů. Co je bioenergie? Měření bioenergie. Zvuková terapie v jeskyni. Měření obsahu kyslíku v krvi.

31.7.2021 – před jeskyní Netopýrka v 11.00 hod. (nebo v 10.30 na parkovišti u hřiště v Hostěnicích)

Program: Co jsou vzdušné vitamíny? O měření záporných iontů. Záporné ionty v jeskyni a v údolí. Co je bioenergie? Měření bioenergie. Měření obsahu kyslíku v krvi.

Měření bioenergie

Na každém setkání měřím životní energii před vstupem do jeskyně a po výstupu jeskyně. Měření v Evině jeskyni provádím pravidelně již dva roky. Dnešní test potvrdil, že hodinový pobyt v prostředí s vysokou koncentrací lehkých záporných iontů významně zvyšuje životní energii a posiluje imunitní systém. U některých účastníků došlo k poklesu bioenergie – to znamená, že organizmus začíná bojovat s nějakým zdravotním problémem. Měření provádím profesionálním přístrojem.

Na grafu vidíte výsledky předchozího testu

Měření obsahu kyslíku v krvi

Kyslík a srdeční tep je nezbytný pro lidský život. Saturace hemoglobinu kyslíkem udává, kolik procent hemoglobinu a arteriální krvi je nasyceno kyslíkem. Proto je důležitým parametrem pro posouzení funkce dýchání. Nízká hodnota saturace hemoglobinu kyslíkem poukazuje převážně na choroby jako onemocnění dýchacích cest, astma, srdeční insuficience atd. U člověka s nízkou hodnotou saturace hemoglobinu kyslíkem se ve větší míře objevují příznaky jako dušnost, zvýšení srdeční frekvence, pokles výkonnosti, nervozita a náhlé pocení.

Saturace krve kyslíkem je ovlivněna řadou faktorů, u zdravých lidí by však v klidu neměla poklesnout pod 92–94 procent.

Poprvé jsem provedl měření saturace hemoglobinu kyslíkem před jeskyní a po iontové terapii v Evině jeskyni. Prostředí v jeskyni je bohaté na vzdušné lehké záporné ionty, které podporují proudění a okysličení krve v organizmu.

Naměřené výsledky předchozího testu jsou vidět v grafu.

U většiny účastníků testu došlo ke zvýšení obsahu kyslíku. Ve dvou případech došlo ke zvýšení velmi nízkých hodnot (80, 85 a 92) na zdravou hodnotu (97, 98,97) již po hodinovém pobytu v Evině jeskyni.

Je zřejmé, že pobyt v čisté přírodě, zejména v místech s vysokou koncentrací vzdušných záporných iontů, je velký zdravotní přínos pro vše živé. Některá „zdravá místa“ jsem měřil a popsal v předchozích číslech časopisu WM magazín. Nová zdravá místa hledám. Na nejzajímavějších místech se můžeme setkat – čtěte časopis WM magazín a Nový cestovatel.cz

Těším se na vás. Jiří Matějka

Mapa – Evina jeskyně

Mapa – jeskyně Netopýrka

K jeskyni Netopýrka se dostanete lesní cestou z Hostěnic po žluté turistické značce, pak po zelené, nebo z parkoviště u Hádeckého rybníka po zelené turistické značce.


Pojeďte s námi. Nové cesty a expedice najdete zde. Pro informace a objednávky pište, nebo volejte: info@novycestovatel.cz, Tel: +420 777 770 609 (608)