21-07 Průzkum pyramid v Chorvatsku

21-07 Průzkum pyramid v Chorvatsku

0 Od Jiří Matějka

První průzkum chorvatských pyramid

Třídenní fyzická prohlídka pyramid, hledání historických a geometrických souvislostí.

První průzkum Chorvatských pyramid byl velmi úspěšný. Celkem jsme navštívili a zdokumentovali 3 pyramidy. Nebylo snadné najít cesty na vrchol, protože tam žádné nevedou. Pyramidy jsou zarostlé trnitým porostem, několikrát jsme hledali cestu, která vždy končila v neprostupném porostu.

Na vrchol stupňovitých pyramid jsme se musí mnohdy šplhat po zarostlých kamenných stupních. Pyramidy nikdo nenavštěvuje a neudržuje. Celkem jsme viděli 6 pyramid, ale navštívili pouze 3 z nich. Zbytek prozkoumáme na dalších cestách. Poslední archeologické vykopávky zde proběhly před sto lety.

Chorvatské pyramidy a historická fakta

Stáří pyramid se odhaduje do období před 4–5 tisíci lety. Při posledních vykopávkách před sto lety bylo objeveno víc jak 7000 artefaktů, předměty denní potřeby, nádoby s nápisy. Všechny nálezy jsou uloženy v různých lokálních muzeích v Chorvatsku. Závěr dnešních chorvatských historiků je takový: Pyramidy postavili a obývali lidé neznámého původu.

Geometrie chorvatských pyramid

Tři chorvatské pyramidy jsou postaveny podle pozice tří hvězd pásu souhvězdí Orion, stejně tak tři další pyramidy, které stojí opodál. Jejich hvězdná orientace je stejná jako u tří pyramid v egyptské Gíze. To není náhoda a jde zřejmě o prastarý univerzální plán dávných architektů. Podle tohoto plánu bylo postaveno mnoho pyramid na celé naší planetě.

Průzkum pyramidy V.S.A.

Navštívili jsme hlavní vrchol soustavy tří hvězdě orientovaných pyramid ve dne a jeden den při západu slunce. Cestou k vrcholu je nutné přelézt kamenné stupně. Na vrcholu je do kamene vytesaný sarkofág, kdysi jich zde bylo sedm. Na původním vrcholovém platu jsou vidět ruiny kaple z naší křesťanské epochy. Pyramida byla historicky zřejmě tak významným místem, že církvi stálo za to tam postavit malou kapli s kruhovou apsidou. Kaple byla postavena přímo na kamenných blocích vrcholového plata.

Msto je samo o sobě magické a vnímavý člověk zde cítí pozitivní proud energie. Z vrcholu je vidět vrcholové plato druhé pyramidy (M.S.A.) a třetí pyramida (M.).

Průzkum pyramidy P1, P2 a P3

Druhá soustava tří pyramid se nachází nedaleko první a je také hvězdně orientovaná podle souhvězdí Orion. Je pravděpodobné, že tyto tři pyramidy byly postaveny podle stejného plánu později. Důkazem může být jejich opačná pozice k severu. Stavitelé znali starý plán, který přizpůsobili podle toho, jak hvězdy v tu dobu a v této zeměpisné šířce viděli.

K vrcholu pyramidy P1 nevede žádné cesta. Z úpatí to není možné pro divoký, hustý a trnitý porost. Po hodinách pátrání se nám podařilo najít jedinou možnou cestu nahoru přes kamenné stupně, vysokou trávou, šplháním po dvoumetrových stěnách. Výstup by nebyl příliš pohodový bez holínek s klackem v ruce.

Na vrcholu je velké kamenné plato, kde jsou postaveny velké spirály pravotočivé i levotočivé. Pyramida je kameny rozdělena na dvě poloviny. V každé z nich jsou spirály, které ovšem nejsou původní.

K vrcholu pyramidy P2 nevede žádná značená cesta. Pouze z jedné strany je přístup snadnější. Postupovali jsme pomalu, tleskáním a klacky plašili hady, překračovali kameny ve vysoké trávě, slézali první stupně pyramidy. V jednom místě je terasa přerušena vstupní bránou, cestou jsou vidět na kamenech zajímavé rytiny. Rytiny jsou velmi poškozené erozí, ale dají se při bližším zkoumání rozpoznat. Pyramidy jsou postaveny z vápence, který poměrně rychle eroduje kyselými dešti moderní doby.

Na vrcholu pyramidy P2 je vodorovné plato z kamenných bloků. Polovina je zadlážděná, na druhé půlce snad kdysi mohla stát nějaká stavba, která se dávno zhroutila. Na stranách pyramidy je vidět mnoho povalených bloků až do údolí.

Na vrcholu jsou zbytky stěn z velkých kamenů. Západní stěna je nejzachovalejší. Ve stěně je umístěný šestihranný kámen, na kterém je rytina připomínající sedmiramenný „slovanský kolovrat“. Dávný slovanský symbol je levotočivý, to znamená, že předával energii z pyramidy ven. Tento podivný kámen jsme pojmenovali jako „Sluneční kámen“. Domnívám se, že zde existovaly další kameny posazené na všechny světové strany.

V severní části stěny je rytina připomínající pyramidu rozdělenou svisle na tři díly. Tato rytina je velmi zajímavá a bude ji nutné podrobněji prozkoumat, stejně jako sluneční kámen s kolovratem.

Sto let staré archeologické vykopávky  

Poslední odborné vykopávky a průzkumy na chorvatských pyramidách byly proveden před sto lety. Současný státní aparát nemá zájem o další průzkumy. Pozůstatky starých rakousko-uherských průzkumů jsme objevili na pyramidě P2. Dodnes zde můžete najít mnoho keramických střepů a artefaktů z doby před 4–5 tisíci lety. Nezájem současné vlády je zarážející, zřejmě nemá potřebu poznat svoji skutečnou historii.

Jedno je však zřejmé: Kdysi zde existovalo prosperující pyramidální město, které obývali lidé slovanského původu.

Pule, koloseum a kolovrat

Druhý den jsme navštívili Limský záliv a starobylé město Pula. Městu dominují středověké hradby a podzemní chodby. Kousek od pevnosti je starý klášter, kde jsou uchovány předřímské rytiny a mozaika se svastikou. Je to naprosto výjimečné místo, kde se dějí zázračná uzdravení a zjevení panny Marie údajně dodnes. Na nádvoří podivuhodného kláštera jakoby se zastavil čas.

Slovanský kolovrat a svastika

Symbol, který nazýváme „kolovratem“, se v evropské hmotné kultuře objevuje již tři tisíce let, avšak velmi sporadicky. Hned zkraje je třeba poznamenat, že se evidentně jedná o variantu svastiky, která jednoduše má více než čtyři ramena. Svastika se vykládá jako symbol pohybu, vývoje, věčnosti, rytmicky plynoucího času měřeného Sluncem, a jako znak přinášející zdar a ochranu před zlem.

Další informace a nálezy z průzkumu chorvatských pyramid na jdete v časopise WM magazín …

Pokud chcete vidět pyramidy v Chorvatsku, pojeďte se mnou. Rád vás provedu a budeme společně zkoumat nová místa. Plán dalších cest najdete na Aktuální cesty – novycestovatel.cz


Pojeďte s námi. Nové cesty a expedice najdete zde. Pro informace a objednávky pište, nebo volejte: info@novycestovatel.cz, Tel: +420 777 770 609 (608)