Konec prázdnin v Bosně

Konec prázdnin v Bosně

0 Od Jiří Matějka

Konec prázdnin v bosenském údolí pyramid 

Po delší pauze způsobené „podivnou pandemií“, jsme společně s přáteli navštívili Bosenské údolí pyramid. Naše první zastávka byla u kamenných koulí v Zavidoviči.

Kamenné koule

Největší evropské nálezy kamenných koulí jsou v Bosně. Po sesuvu půdy byly objeveny v Zavidoviči kamenné koule, které jsou tvrdší a pevnější než okolní hornina. Přesto že jsou ze stejného materiálu (uhličitanové usazeniny), obsahují kamenné koule navíc několik stopových prvků navíc – mangan a křemen. Obsah vzácných prvků jim dodává pevnost. V Zavidoviči existuje největší a nejtěžší kamenné koule na světě.

Vyzkoušeli jsme, jak kamenné koule působí na živý organizmus. Osobní pocity a dojmy byly různé, od pocitu vyrovnanosti, uklidnění, harmonie až po návaly nervozity a úzkosti. Provedl jsem odborné měření životní energie speciálním přístrojem, které potvrdilo, že pobyt u kamenných koulí příznivě působí na vše živé. Výsledky měření můžete vidět na grafu.

Bosenské termální vody

Cesto do Visoka, místa našeho pobytu, jsme navštívili přírodní termální bazény. Horká voda vytéká z nedaleké hory a je svedena do čtyř menších a jednoho velkého bazénu. V době nedávného balkánského konfliktu se zde léčili ranění vojáci. Obvazy si polévali vodou, která urychlovala hojení ran. Podle místního majitele má zdejší voda antiseptické účinky a příznivě působí na zažívací ústrojí – žaludeční vředy, zácpy a střevní problémy.

Tyto unikátní termální vody navštěvujeme pravidelně při každé návštěvě bosenského údolí pyramid ji od roku 2013.

Muzeum Nadace bosenská pyramida Slunce

Nadace vybudovala muzeum, kde jsou vystaveny nejzajímavější nálezy z bosenského údolí pyramid. V muzeu najdete mimo jiné, výsledky měření hladiny glukózy v cukru, kterou prováděl časopis WM magazín. Již po hodinovém pobytu v labyrintu Ravne dochází ke snížení hodnot. Při opakovaném pobytu obsah cukru v krvi významně klesá. V muzeu je také uložen originál kovového artefaktu, který jsem objevil v podzemní tunelu pod pyramidou Slunce v hloubce 180 m.

Pyramida Slunce

V roce 2005 objevil Dr. S. Osmanagich u města Visoko (Bosna) pyramidy Pyramida Slunce, s výškou 220 metrů a délkou stran víc jak 360 metrů, je největší na světě. Strany jsou obloženy uměle vyrobenými bloky, což ukazuje na přítomnost neznámé civilizace. Pyramida je pokryta hlínou a vegetací, proto zůstala až do současnosti bez povšimnutí. Pravoúhlé konstrukční bloky byly uměle vyrobeny před 29.000 lety bez použití cementu. Bloky jsou nenasákavé, mají řádově vyšší pevnost než moderní beton, proto se dochovaly dodnes.

Z vrcholu pyramidy Slunce proudí energetický paprsek 28 kHz. Před lety jsme prováděli vlastní kontrolní měření, které potvrdilo přítomnost paprsku o průměru 4 metry. Na vrcholu pyramidy jsou místa, kde proudí pulsní energie 35 kHz a 56 kHz. Na vrcholu pyramidy Slunce stával Stari Grad, kdysi významné kulturní centrum. Po vpádu Turků byl Stari Grad opuštěn.

Video z našeho měření na vrcholu pyramidy SLunce

Podzemní labyrint Ravne

Pod pyramidou Slunce existuje síť podzemních tunelů v sedmi výškových úrovních. Ve vzdálenosti 2,5 kilometru od její osy byl objeven v roce 2006 vstup do podzemí. Chodby a komory byly záměrně zaspané před tisíci lety neznámou civilizací. Nadace Archeologický park Pyramida Slunce provádí čistění tunelů vlastními pracovníky a s pomocí dobrovolníků z celého světa. Pro veřejnost je zpřístupněno 210 metrů chodeb.

Při čištění tunelů byly objeveny keramické megality K1, K2…K4, K5 a deska s runám podobnými znaky. Mnohatunové megality vyrobila neznámá civilizace. Megality byly záměrně umístěny nad křížením podzemních řek. Proudící voda vytváří negativní energii, kterou keramické megality přeměňují na energii pozitivní.

Pobyt v podzemním labyrintu Ravne je prospěšný pro vše živé. V ovzduší jsme naměřili 43.000 záporných iontů. Již desetiminutový pobyt v takovém prostředí je velkým přínosem pro zdraví.

Pyramida Měsíce a mohyla ve Vratnici

Pyramida Měsíce je druhá největší na světě. Na stranách pyramidy byly objeveny vydlážděné stupně a terasy, na vrcholu je velké plato. Chodníky a terasy mají sklon ke středu pyramidy.

V nedaleké Vratnici je kuželovitá mohyla. Z vrcholu vede do hloubky 54 metrů vrtná sonda. Na základě vrtného jádra můžeme předpokládat, že pod mohylou jsou komory a sály. Na jedné straně jsou vidět prolomené mohutné bloky, které tvořily terasu. Podle analýzy, jsou bloky uměle vyrobené před tisíci lety.

Park Ravne 2

U labyrintu Ravne vznikl nový archeologicko-turistický park Ravne 2. Na rozloze několika hektarů vznikají zajímavé instalace, jako kamenný kruh, soustava bílých megalitů od M. Pogačnika, nebo tři zemní energetické spirály jako dar časopisu WM magazín.

Časopis WM magazín realizoval v archeologickém parku Ravne 2 vlastní unikátní projekt zemních spirál. Do terénu jsme osadili 3 kovové spirály, každá s průměrem 1,40 m. Dvě spojené spirály jsou z pohledu levotočivé, jedna je pravotočivá. Cílem projektu je měření a využití energie spirál. Energii lze měřit moderními přístroji. Citliví lidé mohou vnímat energii spirál pomocí alternativních pomůcek. Víc informací o projektu najdete zde → Energie spirál

Navštívili jsme také orgonovou komoru a nedávno vybudovanou „zelenou pyramidu“.

Měření životní energie profesionálním přístrojem

Naše těla jsou zásobárnou bio-energie, která se nazývá „čchi“, „životní energie“, „orgonová energie“, „volná energie“,nebo „éterická energie“, případně jinak. Ve všech případech jde o jednu a tu samou bio-energii. Pokud máte malé procento vlastní bio-energie, může vám to způsobovat vnitřní nepohodu a nemoci.

Při prvním odborném měření jsem použil profesionální přístroj navržený podle fyzika Wilsona Reicha (1947). Přístroj reaguje na živé věci. Na stupnici jsou vidět procentuální hodnoty bio-energie živých tvorů (i mrtvých…), rostlin, vody, potravin, minerálů apod. Přístroj dokáže spolehlivě změřit aktuální stav bio-energie s viditelným a srozumitelným výsledkem.

Z naměřených výsledků je zřejmé, že u některých dobrovolníků došlo k výraznému snížení hodnoty životní bio-energie. Jak je to možné, co může být příčinou? Příčin snížení životní energie po pobytu v labyrintu Ravne může být několik.

Úroveň bio-energie každého účastníka představuje obraz jeho zdravotního stavu. Pokud došlo po pobytu v Ravne ke snížení bio-hodnoty, může to znamenat nastartování ozdravného procesu. Ovzduší v tunelu Ravne je bohaté na vzdušné vitamíny (záporné ionty), které příznivě působí na vše živé již po deseti minutách. Rychlá regenerace způsobuje spontánní očistu–detoxikaci organizmu. Veškerá životní energie je v tento moment soustředěna na obnovu zdravotních problémů. Na grafu jsou vidět hodnoty dobrovolných účastníků testu:

Energie pyramid

Bosenské pyramidy a podzemní labyrint Ravne tvoří komplexní energetický systém. Základním prvkem je železný disk (ruda) v hloubce jeden kilometr, nad kterým proudí podzemní řeky. Železo a proudící voda vytváří negativní energii, která je megality a pyramidou přeměněna na energii pozitivní. Citliví lidé umí energii pyramid vnímat a využívat, tak jako lidé ztracené civilizace, která postavila podzemní labyrint a pyramidy v Bosně.

Výlet do Sarajeva

Na závěr našich cest vždy navštívíme noční Sarajevo. Procházka pěší zónou v centru města má neopakovatelnou atmosféru. Stará část dýchá dávným orientem, moderní je osvícena výklady bank a značkových výrobců. V Sarajevu žijí lidé čtyř náboženství v míru a porozumění.


Pojeďte s námi. Nové cesty a expedice najdete zde. Pro informace a objednávky pište, nebo volejte: info@novycestovatel.cz, Tel: +420 777 770 609 (608)