Bosenská pyramida Slunce

Bosenská pyramida Slunce

0 Od Jiří Matějka

Poznávací cesty do Bosny.

Bosenské údolí pyramid a kamenné koule v Zavidovič jsem poprvé navštívil v roce 2006. Viděl jsem první vykopávky a nové objevy, poznal Dr. Semira Osmanagiche. Od té doby jezdím do Bosny každý rok. Před lety mě oslovili čtenáři s přáním, jestli mohou jet se mnou na poznávací cestu. Dnes jezdíme do Visoka s čtenáři časopisu WM magazín a přáteli několikrát za rok.

Pyramida Slunce

Pyramida Slunce, s výškou 220 metrů a délkou stran víc jak 360 metrů, je největší na světě. Strany jsou obloženy uměle vyrobenými bloky, což ukazuje na přítomnost neznámé civilizace. Pyramida byla pokryta hlínou a vegetací, proto zůstala až do současnosti bez povšimnutí.

Měření provedené geodetickým ústavem Bosny a Hercegoviny ukázalo, že stěny bosenské pyramidy Slunce jsou přesně orientovány ke světovým stranám (sever – jih, východ – západ). To je velmi důležitá a často zmiňovaná vlastnost všech pyramid v Egyptě, Peru, Guatemale, nebo v Číně. Severní strana pyramidy Slunce je zaměřena na hvězdu Severku (jako u Velké pyramidě v Gíze).

Odborné geologické průzkumné vrty ukázaly, že povrch pyramidy tvoří opracované bloky. Pravoúhlé mnohatunové bloky jsou ve více vrstvách nad sebou. Sondy potvrdili existenci podzemních prostor.

Tři největší pyramidy v bosenském údolí tvoří rovnostranný trojúhelník. Je to pyramida Slunce, Měsíce a Draka. Katastrální úřad z Visoka prováděl měření a zjistil, že všechny úhly jsou symetrické (60 stupňů) a vzdálenosti mezi třemi kopci stejné (cca 2,2 km) s méně než 2% chybou. To je důkaz, že jde o umělé stavby.

Na severní straně bosenské pyramidy Slunce byl učiněn významný archeologický nález č. 4. Na jaře roku 2006 začalo odkrývání hlíny do hloubky asi 80 cm. Byly objeveny pravoúhlé bloky, 4,5 metru dlouhé, 1,5 metru široké a 45 centimetrů vysoké. Bloky mají hmotnost 7 tun, rovné stěny a rohy pod úhlem 90 stupňů. Je zřejmé, že byly vyrobeny inteligentní rukou, bez použití cementu, metodou geopolymerizace.

Z bloku jsme odebrali vzorek a poslali do šesti různých odborných institucí v Bosně, Itálii, v České republice a ve Francii. Řekli nám, že je to umělý beton, člověkem vyrobený materiál. Moderní beton má pevnost od 10 do 16 MPa, bloky na pyramidě Slunce od 73 do 134 MPa. To vypovídá o tom, že dávní stavitelé pyramid v Bosně byli o mnoho zkušenější. Jednu z analýz prováděl časopis WM magazín v roce 2014. Výsledkem analýzy v odborné laboratoři bylo konstatování, že se jedná o přírodní, nebo uměle vyrobený materiál – vyberte si …

Stari Grad na vrcholu pyramidy Slunce

Na vrcholu pyramidy Slunce existuje Stari Grad, který byl po tisíciletí hlavním centrem vzdělanosti pro celý Balkán Význam hradu byl natolik velký, že ho využívali všichni dobyvatelé. V roce 1503 ovládli Bosnu Osmané. Ani Turci si nedovolili Stari Grad Visoko zbourat, proto navrhli dohodu o přestěhování do údolí na soutoku řeky Bosny a Fojnice. Tak vzniklo město Visoko. Něco pravdy na tom může být, ale nevěřme všem historickým letopočtům. Stari grad je velmi staré kultovní centrum. Proč si vybrali dávní stavitelé právě vrchol pyramidy?

Měření energetického paprsku na vrcholu pyramidy Slunce

Časopis WM magazín provedl kontrolní měření energetického paprsku, který proudí z vrcholu bosenské pyramidy Slunce. Měření takového fenoménu není snadné. Pokud si zakoupíte digitální měřidlo, bude v podstatě měřit samo sebe, ale nikdy nezměří energetický paprsek vycházející z vrcholu pyramidy Slunce! Důležitá je speciálně navržená příjímací zemní anténa a kvalitní osciloskop.

Měřením jsme zjistili stabilní energetický proud 28 kHz na dvoraně Stareho Gradu. Střed tohoto paprsku, s průměrem 4,5 m, se osově pohybuje. Na jiném místě jsem naměřil významnou pulsní anomálii 35, 42, 49 kHz. Je to v místě mezi keři, kde se lidé podvědomě zastavují a meditují. Většinou všichni návštěvníci se zde cítí dobře. Energetický paprsek a pulsy vnímají citliví lidé i bez přístrojů. Tato energetická frekvence je příznivá pro vše živé.

Pojeďte se mnou do Bosny. Těším se na vás.

Jiří Matějka a Tomáš

Fotoarchiv – Bosenská pyramida Slunce →
Videodokument – Pyramida Slunce →
Video – Měření na vrcholu pyramidy Slunce →


Pojeďte s námi. Nové cesty a expedice najdete zde. Pro informace a objednávky pište, nebo volejte: info@novycestovatel.cz, Tel: +420 777 770 609 (608)