Podzemní labyrint Ravne

Podzemní labyrint Ravne

0 Od Jiří Matějka

Poznávací cesty do Bosny.

U většiny pyramidových komplexů po celém světě jsou podzemní chodby. Odborné výzkumy ukazují, že v Bosenském údolí pyramid existuje dosud neobjevená rozsáhlá síť podzemních chodeb. Vstup do podzemního labyrintu byl objeven v roce 2006. Od té doby dobrovolníci z celého a pracovníci Nadace vyčistili a zabezpečili víc jak 900 metrů chodeb, aby badatelé, turisté, média a dobrovolníci byli v bezpečí.

Podzemní labyrint Ravne pod pyramidou Slunce

Dávní stavitelé vyhloubili podzemní tunely ve slepenci. Slepenec je přírodní, pevně spojený materiál. Aby vytvořili kilometry dlouhé tunely, museli odstranit miliony tun materiálu. Co s tímto materiálem udělali? Použili ho jako stavební materiál na výrobu betonových bloků pokrývající bosenskou pyramidu Slunce.

Objev keramických megalitů

Během čistění chodeb došlo k objevu keramických, uměle vyrobených megalitů. Největší z nich má hmotnost 7 tun. Na povrchu megalitů jsou vidět rytiny, obrazce a znaky, připomínající písmo.

Megalit K–1: Na povrchu jsou vyryté různé symboly, například šipka, spojené linky, nebo symbol Y. Dohromady je na něm 25 znaků. To je známka gramotnosti. Co znázorňují, nemůžeme říct, nemáme dostatek informací. Musíme najít více symbolů, rytin, porovnat je a udělat nějaký závěr.

Megalit K–2: Přibližně 210 metrů od vstupu jsme našli megalit K-2 s velkou hmotností 7 tun. Na jeho povrchu jsou zajímavé útvary, které vypadají jako terénní reliéf s kopci, údolím a řekou. Po obvodu megalitu K-2 je zřetelná linka, která odděluje horní a spodní části megalitu.

Výsledek speciální analýzy megalitu K–2, mimo jiné i za použití rentgenu, prokázal, že jde o keramický materiál, vypálenou hlínu. Je to uměle vyrobený materiál. Navíc, geologický specialista objevil, že uprostřed tohoto uměle vyrobeného bloku je nějaký oválný útvar. Předpokládá se, že je to krystal. Z toho vyplývá, že někdo vyrobil menší objekt, který umístil do velkého a nějakým způsobem oba spojil. Nadace BPS Dr. Semira Osmanagiche nepovolila destruktivní metodu průzkumu megalitu K-2 z obavy, aby se neporušila jeho funkce.

Megalit K–5: V zadní části tunelu Ravne byl objeven megalit s hmotností víc jak 20 tun. Megalit nebyl celý vykopaný z důvodu náročného technického zabezpečení, proto je veřejnosti nepřístupný.

Předpokládaný směr podzemních tunelů k pyramidě Slunce

Odborné datování stáří tunelů Ravne

V listopadu 2007 došlo při čištění chodeb k mimořádnému objevu organického materiálu. Vzorek dřeva byl odeslán k radiokarbonovému datování do Německa a polského institutu. Podle výsledků je vzorek dřeva starý cca 31 000–34 000 let. To by znamenalo, že síť podzemních tunelů Ravne zde existovala před 30 000 lety, včetně keramických megalitů a kamenů se znaky.

Rytiny připomínají runové písmo a dodnes nebyly přeloženy. Časopis WM magazín vyzývá čtenáře k překladu…

Podle odborníků zde existovaly tři neznámé civilizace. Původně byly keramické megality postaveny na volné ploše. Pak přišla katastrofa, která zanesla údolí štěrkem pískem. Druhá civilizace hledala ztracené megality. Pomocí vyspělé technologie vytvořila před asi 12 tisíci lety síť tunelů. Třetí civilizace, která sem přišla před 4600 lety, tunely uzavřela. Proč? Aby ukryla velké tajemství!

Podzemní léčebné zařízení

Cirkulace vzduchu v tunelech Ravne je perfektní. Způsobují to různé výšky stropů, které způsobují tlakové rozdíly. Proudění vzduchu pracuje jako přírodní ventilátor. Sklon tunelů je 1,5 stupně ke vstupu. Stejný sklon dnes používáme pro odvod vody. Pobyt v labyrintu Ravne je prospěšný pro lidské zdraví. Koncentrace vzdušných záporných iontů v tunelu Ravne je mnohonásobně vyšší než běžný průměr. Vzduch je čistý, bez bakterií a virů. To vysvětluje, proč je pobyt uvnitř podzemního komplexu prospěšný pro vše živé.

Zaznamenali jsme, že se návštěvníci cítí v tunelu velice dobře. Vypadá to, že zde funguje nějaký regenerační proces. Lidé, kteří sem přijdou s bolestmi hlavy, zjistí, že je bolest pryč, stejně jako bolesti zad. Naměřili jsme zde vysokou koncentraci vzdušných záporných iontů. Jak víme, záporné ionty čistí krev a tělo, zabíjejí viry a mikroby. Naměřená hodnota vzdušných záporných iontů u vstupu do tunelu je 1000 na kubický centimetr, uvnitř tunelu Ravne je 43 000 prospěšných záporných iontů na kubický centimetr. To je 43 x vyšší hodnota než venku. Již desetiminutový pobyt v takovém prostředí je velkým přínosem pro vše živé. V labyrintu jsou místa s mimořádně vysokou hodnotou vzdušných záporných iontů, až 500 000/cm3. Vypadá to, že zde někdo vytvořil podzemní léčebné zařízení.

Energie megalitů a pyramid

Keramické megality v labyrintu Ravne jsou postaveny nad místem křížení podzemních řek. Pod megalitem K-2 je v hloubce jeden kilometr železná ruda, nad ložiskem proudí podzemní řeky. Když se voda pohybuje, generuje energii a tento blok je přesně nad touto energií. Megalit K-2, s krystalem uvnitř, dokáže přeměnit negativní energii vycházející z hlubin země na prospěšnou, pozitivní energii. Pozitivní energie megalitu K-2 je zesilována pyramidou Slunce. Je známo, že pyramidy jsou účinným tvarovým zářičem.

Voda z labyrintu Ravne

Podzemní labyrint Ravne je bezpečné místo, neexistuje zde žádné škodlivé záření ze země, ani z vesmíru. Objevili jsme vodní kanály a jezera. Voda z podzemního labyrintu Ravne je naprosto čistá, bez baktérií a mikrobů. Je známé, že voda dokáže uchovávat energii. Voda z tunelů Ravne je nabitá energií podzemního labyrintu a energií pyramidy Slunce.

Měření záporných iontů v roce 2018

Začátkem roku 2018 jsem prováděl měření koncentrace vzdušných záporných iontů v různých částech podzemního labyrintu Ravne. Běžná celoroční hodnota se pohybuje od 43 000 do 60 000/cm3. Vlastní měření koncem dubna a v prvním květnovém týdnu ukázala překvapivě vysoké hodnoty.

Záporné ionty jsou ve vzduchu, který dýcháme, stejně jako v našem těle. Záporné ionty úspěšně neutralizují volné radikály, podporují metabolismus buněk a zlepšují imunitní systém. Kromě toho, že čistí krev a udržují rovnováhu autonomního nervového systému, podporují také hluboký spánek a zdravé trávení. Záporné ionty chrání tělo a mozek před škodlivými vlivy životního prostředí, jako jsou například škodlivá elektromagnetická pole. Terapie zápornými ionty je účinná při léčbě vysokého krevního tlaku, artritidě, dny, zvonění v uších, nervových poruch, respiračních a zažívacích problémů, štítné žlázy a pokožky. Znám případy, kdy astmatici po týdenní terapii v labyrintu Ravne nepotřebují po celý rok inhalátor!

Vliv pobytu v labyrintu Ravne na hladinu glukózy v krvi

Provedl jsem první unikátní test hladiny glukózy v krvi před vstupem do podzemního labyrintu. V podzemní jsme pobývali přibližně jednu hodinu. Druhé měření bylo po výstupu z labyrintu Ravne. Testu se zúčastnili dvě osoby. Celý průběh testu sledovala (telefonicky) primářka z jedné pražské nemocnice. Výsledek našeho testu ji také překvapil.

Výsledky testu hladiny glukózy v krvi:

Jirka – před vstupem do labyrintu: 7,8 mmol/l, po pobytu v Ravne: 5,1 mmol/l.
Karel – před vstupem do labyrintu: 10,5 mmol/l; po pobytu v Ravne: 5,7 mmol/l.

Druhý test jsme provedli v březnu 2015. Během čtyř dní jsme několikrát navštívili labyrint Ravne. Při každé návštěvě probíhalo měření hladiny glukózy v krvi. Testu se zúčastnily 2 osoby. Na grafu jsou vidět naměřené hodnoty během čtyř pobytů v Ravne. Koncentrace glukózy v krvi zdravého člověka se pohybuje v rozmezí hodnot 3,9–5,6 mmol/l. Již na první pohled je zřejmé, že opakovaný pobyt v podzemním labyrintu Ravne je prospěšný pro lidské zdraví.

Pojeďte se mnou do Bosny. Těším se na vás.

Jiří Matějka a Tomáš

Fotoarchiv – Podzemní labyrint Ravne →
Videodokument – Labyrint Ravne →


Pojeďte s námi. Nové cesty a expedice najdete zde. Pro informace a objednávky pište, nebo volejte: info@novycestovatel.cz, Tel: +420 777 770 609 (608)