Itálie – Údolí bohů a pyramidy

Itálie – Údolí bohů a pyramidy

0 Od Jiří Matějka

Údolí bohů, Italská Gíza, Milán a Benátky

První cesta Nového cestovatele do severní Itálie. Prozkoumali jsme Údolí bohů s rytinami astronautů, tři pyramidy u Montevecchia. Navštívili jsme Douomo a Castello Sforzesco v Miláně, a Benátky.

Údolí bohů

Val Camonica se od nepaměti nazývá údolí tisíce zázraků, nebo také údolí Bohů. Stopy dávného osídlení jsou nepřehlédnutelné. Pradávná historie lidstva je vyryta do skalní krajiny, nesčetné rytiny zobrazují fantastické výjevy. Nejen v Evropě, ale nikde jinde na světě se podobné skalní kresby nevyskytují. Dodnes jich bylo nalezeno téměř 300 000 a jejich počet každým dnem stoupá. Proto je velmi obtížné najít jednu určitou kresbu. Název údolí se odvozuje od původních obyvatel CAMUNNI (camuniové). Jejich původ je dodnes nejasný. Národ Camunijů byl poražen a zničen příchodem Římanů.

Vedle stovek tisíc unikátních rytin lidí a zvířat, je možné objevit stovky rytin bohů, kyklopských bytostí v podivných oděvech s helmami. V oblasti Val Camonica nejvíce zastoupeným motivem, o němž však v odborné literatuře nejsou téměř žádné zmínky, je vyobrazení obdélníkové vícestupňové podsady s nástavbou ve tvaru trojúhelníku (kužele). Tímto mimořádně propracovaným technickým motivem vyzdobili prehistoričtí umělci snad každou skalní plotnu a je přinejmenším podivné, že uniká pozornosti historiků.

Rytiny podivných konstrukcí se nacházejí na skalních plotnách vysoko nad údolím a jsou jich tisíce. Dávní umělci nepochybně pracně vyrývali do kamene něco, co viděli v údolí.

V Údolí bohů je nepředstavitelné množství obrazů a vysekání každého z nich vyžadovalo ohromné úsilí. Co tenkrát nutilo lidi, aby zanechali lovu či polních prací a pustili se do zdánlivě zcela nepotřebných aktivit, jako je rytí obrazů do skály? Proč právě zde byly rytiny tak důležité?

Zobrazovali pravěcí umělci konstrukce bohů, kteří se zde přechodně usídlili? Již původní název „údolí bohů“ či „údolí tisíce zázraků“ takovou domněnku potvrzuje. Kdo byli tito bájní bohové?

V Údolí bohů je možné vidět snad nejpopulárnější rytiny, nazývané astronauti. Obraz představuje oděné postavy, držící v rukou podivné předměty, možná zbraně. Na hlavách mají helmy a kolem těl paprskovitou auru. Postavy jsou zachyceny v letu, nebo ve stavu beztíže. Místní lidé je nazývají létající bohové.

Údolí bohů jsem navštívil již několikrát a přemýšlel, jakým způsobem byly rytiny provedeny. Existují zde dva druhy rytin – nejmladší jsou jednoduše vysekané (zvířata, dýky, lovci) a dokonalejší (konstrukce, bohové, mapy), které nejsou vysekané, ale vytlačené do měkké horniny. Na dnešní expedici jsme našli důkaz. Nejstarší rytiny byly vytlačeny do kamene, jako když kreslíte do plastelíny… Tomto objevu se budeme věnovat na dalších cestách a v časopise WM magazín.

Italská Gíza – tři pyramidy v severní Itálii

Jsou to první italské pyramidy. Nejvyšší pyramida je 70 metrů vysoká. Jak ukázaly nedávné vykopávky, jedná se o stupňovité stavby. Tři pyramidy jsou pokryty hlínou, zarostlé vegetací, proto vypadají jako obyčejné kopce. Sklon pyramid je 42° až 43° a mají orientaci k souhvězdí Orion, tak jako pyramidy v Gíze.

Doba jejich vzniku není známá. V okolí pyramid nebylo nalezeno nic, co by pomohlo přesnějšímu datování. Podle odborníků „není známa žádná starověká civilizace té doby, schopná vytvořit podobné stavby. Lidé, kteří zde žili, byli převážně lovci a sběrači.“ Zdá se, že učenci podceňují schopnosti lidstva.

Zaměřili jsme orientaci stran. Strany pyramid jsou orientované k severu s odchylkou 7–15° na severovýchod. Podobnou odchylku mají nejstarší stavby na naší planetě. Tato odchylka se nazývá Božská odchylka. V době, kdy stavba vznikla, byl sever jinde než dnes. Je zřejmé, že italské pyramidy mohou být jednou z nejstarších staveb objevených na evropském kontinentu.

Pyramidy v severní Itálii byly postaveny metodou modelování terénu. Stupně byly vyzděny kameny a těleso vysypáno kamennou drtí. Tento způsob výstavby zaručuje velkou stabilitu pyramidy při zemětřesení. Byly přesunuty tuny materiálu, nerovnosti dosypány kamením, terasy zpevněny precizním zdivem. Vše podle univerzálního plánu.

Dodnes nebyl proveden oficiální archeologický průzkum tří pyramid u Montevecchio. Proč? Z čeho mají odborníci obavy? Je docela možné, že tento objev může kompletně přepsat dějiny lidstva.

Milán

Po náročném průzkumu prehistorických rytin v Údolí bohů a italských pyramid jsme navštívili Milán. Milán (italsky Milano) je druhé největší italské město. Je slavné jako město obchodu a módy, jako sídlo opery La Scala (Teatro alla Scala) a fotbalových klubů AC a Inter Milán. Je zde také velká gotická katedrála Duomo, pevnost Castello Sforzesco a řada dalších památek.

Latinský název města Mediolanum, z něhož se odvozuje název Milano, je patrně slovanského původu a znamenal „město uprostřed roviny“. Původní město bylo roku 222 před naším letopočtem dobyto a vypleněno Římany. Roku 1162 je pak dobyl a vyplenil císař Fridrich I. Barbarossa za účasti českého vojska knížete Vladislava II., který za to dostal královský titul. Dobývání Milána, při němž se čeští válečníci vyznamenali odvahou, ale také krutostí, líčí Dalimilova kronika. Staré město Milán postavené do kruhu bylo kdysi protkáno tisíci vodními kanály, podobně jako Benátky. Dnes jsou místo nich asfaltové silnice.

Po Miláně nás doprovázela naše nová průvodkyně Elda, které tímto děkuji za pomoc a skvělou organizaci→ naši partneři a průvodci

Benátky

Do slavných Benátek (Venezia) jsme připluli lodí na náměstí San Marco. Benátky jsou jedním z nejromantičtějších míst na světě. Dnešní historické jádro leží na ostrovech v mělké laguně, novější části města pak byly vybudovány na rozsáhlém břehu. Ve dnech zvaných „acqua alta“ (vysoká voda), kterých bývá každoročně průměrně 54, se zde zvýší hladina moře až o 90 cm.

Benátky (Vene-t-zia)existovaly již ve starověku (3500 př. n. l.). Avšak první zmínku najdeme až v antických pramenech, kdy rozsáhlé území severní Itálie obývalo indoevropské etnikum Venetové, kteří měli svůj prajazyk – venetštinu. Venetština je stejný jazyk, kterému dodnes rozumí Slované.Z původního indoevropského prajazyka se následně vyvinula španělština, angličtina, hindština, portugalština, bengálština, ruština, němčina, maráthština, francouzština, italština, paňdžábština a urdština.

Severní Itálie

Severní Itálie je historicky zajímavá oblast. Existují zde slavná města Milán, Turín, Padova, Boloňa, Verona, Florencie, Venez(t)ia a další; ještě v minulém století rozuměli a hovořili místní starousedlíci praslovanským jazykem (např. Ságy z Dolomitů). V severní Itálii se narodil Leonardo da Vinci. Leonardo byl nadaný v mnoha různých oborech, počínaje malířstvím přes sochařství, stavitelství, hraní na loutnu, a v neposlední řadě byl také výborný vynálezce. Jako vědec předznamenal činnost Galilea Galileie, Francise Bacona, Isaaca Newtona a dalších. Měl správnou představu o pohybu planet, gravitaci, vlnění, hoření, o koloběhu krve atd.

Severní Itálie nás zaujala natolik, že budeme pořádat cestu po stopách dávných Venetů, Camunijů a Slovanů každý rok. V roce 2022 uskutečníme další cestu do severní Itálie – předběžný termín je konec dubna 2022 Tentokrát na 4 noci a navíc návštěva egyptologického muzea v Turíně, které je druhé největší na světě. Pokud máte zájem, napište, nebo zavolejte. Počet míst je omezený na 16 účastníků. +420777770609, e-mail: jirimatejka@wmmagazin.cz
Jiří Matějka

Všechny nové informace z průzkumů záhadných rytin a italských pyramid, včetně popisu místa a posledních objevů, najdete v mé knize Naše fantastická minulost: objednávka zde →

Fotoarchív →


Pojeďte s námi. Nové cesty a expedice najdete zde. Pro informace a objednávky pište, nebo volejte: info@novycestovatel.cz, Tel: +420 777 770 609 (608)