Mohyla ve Vratnici

Mohyla ve Vratnici

0 Od Jiří Matějka

Poznávací cesty do Bosny

Asi 4 kilometry východním směrem od bosenské pyramidy Měsíce, v obci Gornja Vratnica, byly objeveny dvě mohyly, velká Toprakalija a menší mohyla Dolovi. Královská mohyla (Toprakalija) má kónický tvar a připomíná jednu ze slavných mohyl v Anglii.  Anglická mohyla je hliněná, zdejší má po obvodu mnohatunové kamenné bloky. Mohyla ve Vratnici má výšku 32 metrů nad terénem.

Geologický průzkum

Geologické vrty provedené v roce 2009 potvrdily duté prostory uvnitř mohyly. V hloubce 54 až 56 metrů je „betonová“ konstrukce, která může být strop nad podzemní komorou. V hloubce 56 až 59 metrů je dutý prostor, podzemní komora? Pod ní, v hloubce 59 až 61 metrů jsou betonové základy. Nejspodnější vrstvu v hloubce 61 až 70 metrů tvoří přírodní pískovcové vrstvy. Z toho vyplývá, že až do hloubky 61 metrů prokázala archeologická sonda přítomnost jiného materiálu. Co to znamená?

To, co dnes vidíme 32 metrů nad terénem, je pouze vrchol uměle vytvořené kuželovité mohyly. Její spodní část zanesla hlína splavená z okolních svahů důsledkem velké záplavy v období před pár tisíci lety. Zbytek podivuhodné stavby je ukryt hluboko pod dnešní silnicí, v hloubce 29 metrů. Další archeologické práce bohužel nebyly prováděny z důvodu pozemkových práv třetích stran.

Prehistorické betonové bloky

Mnohatunové bloky s pravidelnými stranami byly uměle vyrobeny bez použití moderního cementu, metodou geopolymerizace. Největší, doposud vykopané bloky, mají hmotnost až 20 tun. Přesné obdélníkové kvádry jsou dvouvrstvé. Podle analýzy se skládají z horní vrstvy 5 až 10 centimetrů silné, vnitřní jádro má tloušťku 50 až 55 centimetrů. Příroda dvouvrstvé bloky nedělá!

Dávní stavitelé smíchali štěrk a písek s jemným materiálem (glinou) a vodou. Směs zahřáli na 400 °C, teprve pak získali pevný materiál pro výrobu bloků. Moderní beton má pevnost od 10 do 16 MPa, tyto betonové bloky od 73 do 134 MPa. Prehistorické bloky ve Vratnici jsou kvalitnější než moderní beton.

Energie mohyly ve Vratnici

Na vrcholu mohyly byly v roce 2011 naměřeny elektromagnetické vlny 30 kHz. Profesor Dr. Ljubo Ristovski a vědec Goran Marjanovic z Bělehradu pak vypočítali vlnovou délku, která je dlouhá přibližně 10 kilometrů. Jedná se o velmi dlouhé vlny (VLF). Největší přírodní zdroje záření mají vlnovou délku pouze 1 metr. To je důkaz, že mohyla ve Vratnici a všechny pyramidy kolem Visoka, nejsou přirozené kopce.

Mohyla ve Vratnici je často navštěvovaná. Na jejím vrcholu vnímají citlivé lidé proud pozitivní energie.

Pojeďte se mnou do Bosny. Těším se na vás.

Jiří Matějka a Tomáš

Fotoarchiv – Mohyla Vratnica →
Videodokument – Mohyla ve Vratnici →


Pojeďte s námi. Nové cesty a expedice najdete zde. Pro informace a objednávky pište, nebo volejte: info@novycestovatel.cz, Tel: +420 777 770 609 (608)